Mae Clefyd Hydatid yn glefyd peryglus mewn pobl.

Mae'r llyngyren ruban sy'n achosi'r clefyd yn dod yn arbennig o gyffredin mewn cŵn mewn rhannau o Gymru. Nod y daflen hon yw hybu ymwybyddiaeth a helpu i leihau nifer yr achosion o'r clefyd.

Gall Clefyd Hydatid fod yn angeuol mewn pobl. Gall pobl ei ddal drwy faw cŵn neu drwy gyffwrdd â chŵn, ac mae defaid yn ei drosglwyddo i gŵn.

  • Holwch eich milfeddyg am driniaeth llyngyr reolaidd
  • Peidiwch â bwydo'ch ci â chig amrwd
  • Peidiwch â gadael i'ch ci grwydro neu fwyta carcasau defaid
  • Golchwch eich dwylo ar ôl cyffwrdd cŵn neu lanhau cytiau cŵn
  • Peidiwch â gadael i gŵn lyfu wynebau
  • Rhowch wybod i'ch awdurdod lleol am ddefaid marw