Yn aml, atyniad ychwanegol i deuluoedd sy'n dymuno aros neu ymweld â busnesau yw a oes ardal chwarae ar gael i blant.

Os oes deunydd chwarae ar gael gyda'ch busnes chi mae'n bwysig eich bod yn sicrhau fod yr ardal a'r cyfarpar yn gwbl ddiogel i'w defnyddio. Dylid archwilio a chynnal a chadw'r cyfarpar yn gyson.

Ceir canllawiau defnyddiol ar ffurf dogfen, sy'n cynnwys gwybodaeth berthnasol ynghyd â thempled ar gyfer cyflawni'r archwilio.