Cadwch yn ddiogel wrth gerdded.

Mae nifer o gamau syml y gall cerddwyr eu cymryd er mwyn cadw'n ddiogel ar ffyrdd Ceredigion, yn enwedig pan eu bod hi'n tywyllu'n gynnar yn y gaeaf.

Byddwch yn ddiogel, byddwch yn amlwg: Gwnewch eich hun yn weladwy i yrrwyr

 • Gwisgwch ddillad golau/llachar
 • Peidiwch gwisgo dillad tywyll – bydd gyrrwyr yn ei gweld hi'n anodd i sylwi arnoch
 • Carriwch fflach lamp gyda chi
 • Cerddwch mewn ardal wedi ei oleuo
 • Croeswch y ffordd yn bell o fysys, perthi, ceir wedi parcio neu rhwystrau eraill, fel bod modd i yrrwyr eich gweld
 • Gwisgwch neu gariwch rhwybeth gwyn neu adlewyrchiol fel ffon ar stribedi, bandiau braich neu adlewyrchyddion

Byddwch yn smart ac yn effro: Osgoi ymddygiad peryglus

 • Dylech bob amser gerdded ar y pafin lle bynnag y bo hynny'n bosib. Os bydd yn rhaid i chi gerdded ar y ffyrdd, dylech gerdded fesul un a chadw yn agos i ochr dde'r ffordd ac wynebu traffig sy'n dod i gwrdd â chi
 • Arhoswch yn sobr-bydd cerdded ar ôl yfed yn cynyddu eich siawns o gael eich taro
 • Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd cerbydau yn dod i stop i chi; gwnewch cyswllt llygad gyda'r gyrrwr, nid ar y car yn unig. Os yw'r gyrrwr ar ffôn symudol, efallai nad ydynt yn talu digon o sylw i yrru'n ddiogel

Byddwch yn ofalus wrth groesfannau: Edrychwch cyn croesi

 • Cofiwch edrych cyn i chi groesi'r ffordd
 • Defnyddiwch fan croesi diogel fel croesfan sebra, goleuadau traffig neu ynys
 • Ufuddhewch i arwyddion traffig fel CROESI/DIM CROESI
 • Edrychwch i'r ddwy ochr a sylwi ar draffig cyn croesi – i'r chwith, i'r dde ac i'r chwith eto
 • Peidiwch â chroesi rhwng cerbydau sydd wedi parcio, gan na fydd gyrrwyr yn medru eich gweld
 • Gwyliwch am gerbydau sy'n troi; sicrhewch bod y gyrrwr yn eich gweld a stopio cyn i chi groesi