Ystyriwch CO

Mae oddeutu 50 o farwolaethau damweiniol y flwyddyn yn y DU yn digwydd o ganlyniad i wenwyno gan CO, ac mae dros 200 o achosion o niwed nad ydynt yn angheuol – a allai yn aml arwain at niwed niwrolegol parhaus. Mae llawer mwy o bobl yn debygol o ddioddef o wenwyno CO heb fod yn ymwybodol o hynny, ac mae'n bosibl nad oes digon o bwys yn cael ei roi ar yr effaith ar iechyd.

Mae'n bosibl osgoi'r marwolaethau a'r damweiniau hyn trwy godi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol o arwyddion a symptomau dod i gysylltiad â CO. 'Ystyriwch CO – Ystyriwch Carbon Monocsid.'

Taflenni a rhagor o wybodaeth

  • Carbon Monocsid: You can't smell it, you can't see it and it can kill! Taflen i'r cyhoedd, ar gael ar www.wales.gov.uk
  • Ymgyrch 'Gofal Piau Hi y Gaeaf Hwn': www.kwtw.org.uk
  • Gwybodaeth am CO gan y GIG: www.nhs.uk
  • Gwybodaeth am CO gan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd: www.gov.uk
  • Gas Appliances – Get them checked. Keep them safe. Ffoniwch llinell wybodaeth HSE ar 0845 345 0055 neu ymwelwch a www.hse.gov.uk

Carbon Monocsid