Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich gwybodaeth ac ennill Gwobr Lefel 2 mewn Bwyd Iachach a Deiet Arbennig?

Grwp o chefs a platiau o bwydFel person proffesiynol ym maes arlwyo, rydych chi'n deall pa mor bwysig yw'r cysylltiad rhwng deiet ac iechyd a pha mor bwysig yw deiet amrywiol ac iach. Os hoffech chi a'ch staff ennill cymhwyster achrededig y Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau i wella ac ehangu eich gwybodaeth, yna gall y Wobr Lefel 2 mewn Bwyd Iachach a Deiet Arbennig fod yr union beth i chi.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cymhwyster hwn, gweled ein dogfen Lefel 2 ym maes Bwyd Iachach a Deietau Arbennig. Ar yn ail gallwch gysylltu â: Canolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul, Ceredigion SA44 4JG. Ffon: 01559 362230 neu ebost: gen@foodcentrewales.org.uk.