Cyngor gan Help the Aged ar faethiad i bobl hyn.

Mae'n bwysig eich bod yn bwyta amrywiaeth dda o fwydydd ac yn eu mwynhau. Os ydych yn bwyta'n dda, mae'n debygol y byddwch yn teimlo'n iachach, yn aros yn fywiog yn hirach ac yn diogelu'ch hunan rhag afiechyd.

Cyngor i'r Gaeaf

Mae yfed diodydd poeth yn aml yn braf ac yn eich twymo. Rhowch gynnig ar gadw fflasg wrth eich gwely er mwyn i chi fedru cael diod boeth yn y nos heb godi o'r gwely - ond byddwch yn ofalus i beidio taro'r fflasg drosodd.

Gall bwyta prydau bwyd yn rheolaidd roi cynhesrwydd ac egni i chi. Os yw'n rhy oer i chi fynd allan, defnyddiwch fwyd a gedwir gennych yn y cwpwrdd.

Gall yfed alcohol roi teimlad o gynhesrwydd i chi, ond mewn gwirionedd mae'n gostwng tymheredd eich corff.

What's In Your Store Cupboard?

Help the Aged Healthy Eating