Wyddost ti beth yw gwir gost bwyd? 13 Cyngor Da am Fwyta'n Iach ar Arian Bach.

Bwyd IachNid yw bwyta'n iach yn golygu na chei di fwyta'r bwyd ti'n ei fwynhau. Y peth pwysicaf yw bwyta digon o fwydydd gwahanol, a gwybod faint o bob bwyd sy'n dda i ti. Gall hyd yn oed pethau fel siocled a chreision fod yn iawn os wyt ti'n eu bwyta o dro i dro yn unig. Bydd dy gorff yn diolch i ti am gael y cydbwysedd cywir.

Bwyd Iach