Gwybodaeth i'ch helpu i roi cymorth i'ch plentyn wneud dewisiadau synhwyrol am alcohol.

Mae alcohol yn destun CRYF ac ni fydd plant na phobl ifanc yn anwybyddu storïau sydd yn y newyddion ac mewn cyfresi sebon poblogaidd fel Pobol y Cwm a Coronation Street.

Hefyd, bydd eich arferion yfed chi a'r hyn a ddywedwch chi am alcohol yn cael dylanwad arnynt.

Fel pob un ohonom, daw'r amser pryd y byddant yn dechrau gofyn iddynt eu hunain...

  • A yw yfed yn beth da neu'n beth gwael?
  • Pa effaith fydd alcohol yn ei gael arnaf?
  • A fydd yn fy ngwneud yn sâl?
  • Pa flas sydd arno?
  • A fyddaf yn hoff ohono?
  • Pam y mae pobl yn yfed?

Dyle'r llyfryn yma Sôn am Yfed rhoi cyngor pellach.