Pam? Er mwyn i ni gael darlun mwy clir o effaith defnydd alcohol yng Ngheredigion hoffem petai’n bosib i asiantaethau iechyd a gofal cymdeithasol ofyn y cwestiynau canlynol i’r rheiny maen tyn darparu gwasanaeth ar eu cyfer.

Bydd defnyddio’r offer yma’n eich galluogi i ddarparu’r lefel cywir o gefnogaeth a’r ymyrraeth sy’n ofynnol ar gyfer eich cleient a chynorthwyo wrth arwyddo cleientiaid i’r asiantaethau cywir er mwyn darparu cymorth mwy arbenigol i’r rheiny y bydd o bosib angen cyngor.

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun.

Holiadur Sgrinio Alcohol

Holiadur Sgrinio Alcohol