Os oes trwydded gennych i werthu nwyddau â chyfyngiad oedran, mae cyfrifoldebau cyfreithiol arnoch chi a'ch staff.

Os credwch fod rhywun o dan oed...

  • ymddiheurwch ac esboniwch eich sefyllfa gyfreithiol
  • gofynnwch am brawf oedran
  • derbyniwch brawf dilys yn unig fel carden sy'n dwyn yr hologram PASS, trwydded yrru sy'n dwyn llun neu basbort
  • os nad oes prawf dilys ganddynt, gofynnwch iddynt fynd adref i'w gael a dod ag ef yn ôl gyda hwy
  • os byddant yn dal i'ch poeni, nodwch eto beth yw'ch goblygiadau cyfreithiol ac ymddiheurwch
  • taflwch y bai ar bolisi'r siop/dafarn/clwb

Os byddant yn ymddwyn yn ymosodol...

  • cadwch eich pellter
  • cadwch rwystr rhyngddoch, symudwch yn araf a chadwch eich dwylo yn isle
  • ymddiheurwch a nodwch eich goblygiadau cyfreithiol
  • ceisiwch gadw'ch pen a pheidiwch â thalu'r pwyth yn ôl

Cofiwch:

Os oes trwydded gennych i werthu nwyddau â chyfyngiad oedran, mae cyfrifoldebau cyfreithiol arnoch chi a'ch staff. Gallech chi golli'ch trwydded neu'ch swydd.

Gwrthod Gwerthu i 'r Sawl Sydd o Dan Oed