Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn wasanaeth sy’n ymrwymo i gefnogi datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgiadol pobl ifanc drwy gymorth arbenigol a darpariaeth mynediad agored, i annog pobl ifanc i wireddu eu potensial yn llawn.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu amrywiaeth o wasanaethau targedol ac agored i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed ar draws y Sir, gan gynnwys Ymyrraeth yn yr Ysgol, Cefnogaeth Allgymorth Ôl-16 a Chlybiau Ieuenctid.

Wefan:

http://www.giceredigionys.co.uk