Yn ogystal â’r ystafelloedd seremoni sydd wedi’u lleoli yn y Swyddfa Gofrestru yn Aberystwyth, mae llawer o leoliadau prydferth yng Ngheredigion sydd wedi’u trwyddedu i gynnal seremonïau priodas a phartneriaethau sifil cyfreithlon.

Amgueddfa Ceredigion

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Temporary Exhibition Gallery (60)
 • Auditorium (120)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.ceredigionmuseum.wales/hafan

Cysylltwch

Amgueddfa Ceredigion

Coliseum
Ffordd y Môr
Aberystwyth
SY23 2AQ

Ffôn

01970 633088

Castell Aberteifi

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Tower Room (65)
 • Bird Room (20)
 • 1176 (120)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.cardigancastle.com/cy

Cysylltwch

Castell Aberteifi

1 Green Street
Grosvenor Hill
Aberteifi
SA43 1JA

Ffôn

01239 615131

Ebost

info@cardigancastle.com


Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Room A - First Floor (97)
 • Room B - Ground Floor (202)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

newcastleemlyn.rfc.wales

Cysylltwch

Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn

Dol Wiber
Adpar
Castell Newydd Emlyn
SA38 9AZ

Ffôn

01239 711422

The Cliff Hotel and Spa

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Ballroom (260)
 • Meeting Room (60)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.cliffhotel.com

Cysylltwch

The Cliff Hotel and Spa

Gwbert
Aberteifi
SA43 1PP

Ffôn

01239 613241

Ebost

weddings@cliffhotel.com

Falcondale Hotel

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Harford Suite (60)
 • Residents Lounge (40)
 • Valley Restaurant (80)
  (gellir ei gyfuno â Gallery Lounge a/neu Main Lounge)
 • Gallery Lounge (50)
  (gellir ei gyfuno â Valley Restaurant a/neu Main Lounge)
 • Main Lounge (80)
  (gellir ei gyfuno â Valley Restaurant a/neu Gallery Lounge)
 • Conservatory (40)
 • Peterwell’s Restaurant (30)
 • Garden Pavillion (6)
  (tu fewn + 194 tu allan i’r strwythur)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.thefalcondale.co.uk

Cysylltwch

Falcondale Hotel

Falcondale Drive
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7RX

Ffôn

01570 422910

Ebost

info@thefalcondale.co.uk

Gwesty’r Marine

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Dining Room (120)
 • Atlantic Ballroom (240)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.gwestymarinehotel.co.uk

Cysylltwch

Gwesty’r Marine

Marine Terrace
Aberystwyth
SY23 2BX

Ffôn

01970 612444

Ebost

info@gwestymarinehotel.co.uk

Gwesty’r Penrallt

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Dining Room (60)
 • Drawing Room (60)
 • Conservatory (30)
 • Terrace (30)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.penrallthotel.co.uk/welsh

Cysylltwch

Gwesty’r Penrallt

Aberporth
SA43 2BS

Ffôn

01239 810088

Ebost

stay@penrallthotel.co.uk

Gwynfryn

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Dining Room (54)
 • Conservatory (56)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.uniquehomestays.com/self-catering/uk/wales/ceredigion/florin

Cysylltwch

Gwynfryn

Llanarth
SA47 0PA

Ffôn

01637 881183

Llanerchaeron

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Stable 1 (70)
 • Stable 2 (30)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/llanerchaeron/features/priodasau-yn-llanerchaeron

Cysylltwch

Llanerchaeron

Ciliau Aeron
Llanbedr Pont Steffan
SA48 8DG

Ffôn

01545 573200

Ebost

llanerchaeron@nationaltrust.org.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Ystafell y Cyngor (100)
 • Ystafell y Llywydd (30)
 • Oriel Gregynog (130)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.llyfrgell.cymru/gwasanaethau/llogi-lleoliad/priodasau

Cysylltwch

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aberystwyth
SY23 3BU

Ffôn

01970 632801

Ebost

priodas@llgc.org.uk


Neuadd y Dref

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • The Great Hall (180)
 • The Chamber (30)
 • The Radley Room (50)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.guildhall-cardigan.co.uk

Cysylltwch

Neuadd y Dref

Aberteifi
SA43 1JL

Ffôn

01239 615554

Ebost

guildhall@menter-aberteifi.co.uk

Plas Nanteos

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Music Room (75)
 • Nightingale Room (100)
 • Billiard Room (60)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.nanteos.com

Cysylltwch

Plas Nanteos

Rhydyfelin
Aberystwyth
SY23 4LU

Ffôn

01970 600522

Ebost

info@nanteos.com

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Arts Hall (400)
 • Old Hall (100)
 • Cliff Tucker Theatre (200)
 • Wolfson (15)
 • Founder’s Library (50)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.uwtsd.ac.uk/cy/gwasanaethau-proffesiynol

Cysylltwch

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Campws Llanbedr Pont Steffan
Stryd y Coleg
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7ED

Ffôn

01570 424826

The Shed at Mwnt

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Ystafell Seremoni (150)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

theshedatmwnt.co.uk

Cysylltwch

The Shed at Mwnt

Mwnt
Aberteifi
SA43 1QH

Ffôn

07816 048993

Tynrhyd Retreat

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Neuadd Fawr (70)
 • Lolfa Pumlumon (30)
 • Lolfa Cambrian (20)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

tynrhyd.com

Cysylltwch

Tynrhyd Retreat

Pontarfynach
Aberystwyth
SY23 4QX

Ffôn

01970 607913

Ebost

holidays@tynrhyd.com


Upstairs at the Pier

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Upstairs at the Pier (300)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.royalpier.co.uk

Cysylltwch

Upstairs at the Pier

Royal Pier
Aberystwyth
SY23 2AZ

Ffôn

01970 636123

Y Consti

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Restaurant / Function Room (100)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.aberystwythcliffrailway.co.uk

Cysylltwch

Y Consti

Cliff Railway House
Cliff Terrace
Aberystwyth
SY23 2DN

Ffôn

01970 617642

Ebost

manager@aberystwythcliffrailway.co.uk

Y Talbot

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Restaurant (Y Long Room) (60)
 • Function Room (120)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

ytalbot.com/cy

Cysylltwch

Y Talbot

Y Sgwar
Tregaron
SY25 6JL

Ffôn

01974 298208

Ebost

info@ytalbot.com

Ymddiriedolaeth yr Hafod

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Ystafell Gyfarfod (45)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.hafod.org/index.php?setlang=welsh&page=weddings

Cysylltwch

Ymddiriedolaeth yr Hafod

Hafod Estate Office
Pontrhydygroes
Ystrad Meurig
SY25 6DX

Ffôn

01974 282568

Ebost

trust@hafod.org

Ynyshir Hall

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Restaurant (30)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

ynyshir.co.uk

Cysylltwch

Ynyshir Hall

Egwlysfach
Machynlleth
SY20 8TA

Ffôn

01654 781209

Ebost

info@ynyshir.co.uk

Ysgubor Weddings and Events

Manylion

Ystafell(oedd) Trwyddedig a Cynhwysedd *

 • Ysgubor Mawr (200)
 • Tŷ Cariad (8)

* Uchafswm o bobl a ganiateir yn yr ystafell gan gynnwys y pâr, swyddogion cofrestru a ffotograffydd.

Gwefan

www.bargoedfarm.co.uk

Cysylltwch

Ysgubor Weddings and Events

Bargoed Farm
Llwyncelyn
Aberaeron
SA46 0HL

Ffôn

01545 580947