Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion – Coronafeirws (COVID-19)

Yn unol â chyhoeddiad y Llywodraeth ar 23 Mawrth 2020, mae’r Gwasanaeth Cofrestru wedi atal pob gwasanaeth ac eithrio cofrestru marwolaethau a marw-enedigaethau a hynny hyd oni cheir hysbysiad pellach.

  • Cynhelir apwyntiadau i gofrestru marwolaethau a marw-enedigaethau dros y ffôn yn ystod cyfnod y pandemig. Felly, ni fydd angen i chi fynychu apwyntiad wyneb yn wyneb.

    Er mwyn trefnu cofrestru marwolaeth neu farw-enedigaeth dros y ffôn, a fyddech cystal â chysylltu â ni ar 01970 633580.

  • Mae apwyntiadau i gofrestru genedigaethau wedi eu gohirio hyd oni cheir hysbysiad pellach.

    Noder ei bod hi bellach yn bosibl hawlio budd-dâl plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar https://www.gov.uk/budd-dal-plant/sut-i-hawlio

  • Ni fyddwn yn ymdrin ag unrhyw hysbysiadau priodas na hysbysiadau partneriaeth sifil yn ystod y cyfnod hwn.

Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn gyfrifol am gofrestru statudol genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil sydd yn digwydd yng Ngheredigion.

I drefnu apwyntiad cofrestru yn un o’r swyddfeydd, trefnu seremoni, archebu tystysgrifau neu am gyngor a gwybodaeth gyffredinol ynglŷn â chofrestru ffoniwch: 01970 633580.

E-bost: cofrestrydd@ceredigion.llyw.cymru

Swyddfa Lleoliad Oriau Apwyntiadau
Swyddfa Gofrestru Ceredigion Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE
Cofrestrydd Arolygol a
Chofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau
Dydd Llun – Dydd Iau
09:30 – 13:00 and 13:45 – 16:30
Dydd Gwener
09:30 – 13:00 and 13:45 – 16:00
Swyddfa Gofrestru Aberaeron * Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 OAT
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Llun
14:00 – 16:30
Dydd Gwener
14:00 – 16:30
Swyddfa Gofrestru Aberteifi * Swyddfa Leol
Stryd Morgan
Aberteifi
SA43 1DG
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Mercher
14:00 – 16:30
Swyddfa Gofrestru Llanbedr Pont Steffan * Swyddfa Leol
Stryd y Farchnad
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7DR
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Mercher
09:00 – 12:30

* Mae’n rhaid gwneud apwyntiad ymlaen llaw a bydd presenoldeb Cofrestrydd yn ddibynnol a fydd Cofrestrydd ar gael.

I gofrestru mewn argyfwng yn unig y tu allan i oriau’r swyddfa ffoniwch: 07773 086358.