Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion – Coronafeirws (COVID-19)

(Diweddariad 8/9/2020)

  • Cynhelir apwyntiadau i gofrestru marwolaethau a marw-enedigaethau dros y ffôn. Felly, ni fydd angen i chi fynychu apwyntiad wyneb yn wyneb.

    Er mwyn trefnu cofrestru marwolaeth neu farw-enedigaeth dros y ffôn, a fyddech cystal â chysylltu â ni ar 01970 633580.

  • Er mwyn trefnu apwyntiad i gofrestru genedigaeth, a fyddech cystal â chysylltu â ni ar 01970 633580.

    Noder fod yn rhaid cofrestru genedigaeth o fewn 42 diwrnod ar ôl i fabi gael ei eni.

    Noder ei bod hi’n bosibl hawlio budd-dâl plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.gov.uk/budd-dal-plant/sut-i-hawlio.

Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn gyfrifol am gofrestru statudol genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil sydd yn digwydd yng Ngheredigion.

I drefnu apwyntiad cofrestru yn un o’r swyddfeydd, trefnu seremoni, archebu tystysgrifau neu am gyngor a gwybodaeth gyffredinol ynglŷn â chofrestru ffoniwch: 01970 633580.

E-bost: cofrestrydd@ceredigion.llyw.cymru

Swyddfa Lleoliad Oriau Apwyntiadau
Swyddfa Gofrestru Ceredigion Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE
Cofrestrydd Arolygol a
Chofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau
Dydd Llun – Dydd Iau
09:30 – 13:00 and 13:45 – 16:30
Dydd Gwener
09:30 – 13:00 and 13:45 – 16:00
Swyddfa Gofrestru Aberaeron * Neuadd y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 OAT
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Llun
14:00 – 16:30
Dydd Gwener
14:00 – 16:30
Swyddfa Gofrestru Aberteifi * Swyddfa Leol
Stryd Morgan
Aberteifi
SA43 1DG
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Mercher
14:00 – 16:30
Swyddfa Gofrestru Llanbedr Pont Steffan * Swyddfa Leol
Stryd y Farchnad
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7DR
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Mercher
09:00 – 12:30

* Mae’n rhaid gwneud apwyntiad ymlaen llaw a bydd presenoldeb Cofrestrydd yn ddibynnol a fydd Cofrestrydd ar gael.

I gofrestru mewn argyfwng yn unig y tu allan i oriau’r swyddfa ffoniwch: 07773 086358.