Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion – Coronafeirws (COVID-19)

Yn unol â chyhoeddiad y Llywodraeth ar 23 Mawrth 2020, mae’r Gwasanaeth Cofrestru wedi atal pob gwasanaeth ac eithrio cofrestru marwolaethau a marw-enedigaethau a hynny hyd oni cheir hysbysiad pellach.

  • Cynhelir apwyntiadau i gofrestru marwolaethau a marw-enedigaethau dros y ffôn yn ystod cyfnod y pandemig. Felly, ni fydd angen i chi fynychu apwyntiad wyneb yn wyneb.

    Er mwyn trefnu cofrestru marwolaeth neu farw-enedigaeth dros y ffôn, a fyddech cystal â chysylltu â ni ar 01970 633580.

  • Mae apwyntiadau i gofrestru genedigaethau wedi eu gohirio hyd oni cheir hysbysiad pellach.

    Noder ei bod hi bellach yn bosibl hawlio budd-dâl plant neu gredyd cynhwysol cyn cofrestru’r enedigaeth. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar https://www.gov.uk/budd-dal-plant/sut-i-hawlio

  • Ni fyddwn yn ymdrin ag unrhyw hysbysiadau priodas na hysbysiadau partneriaeth sifil yn ystod y cyfnod hwn.

Hysbysiad o Gais am Gymeradwyo neu Adnewyddu Safle ar gyfer Cynnal Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil.


 

Does dim hysbysiadau cyhoeddus ar hyn o bryd.