O 01 i 08 Awst 2020, bydd un o wyliau diwylliannol mwyaf Ewrop yn dod i Geredigion.

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o ddiwylliant Cymru, yn gymysgedd o gystadlaethau talent a chyngherddau gyda'r nos, gigs, dramâu ac arddangosfeydd; ac yn y prif bafiliwn cynhelir seremonïau lliwgar ac unigryw yr orsedd.

Dewch i ddysgu mwy am yr eisteddfod trwy ddarllen Canllaw yr Eisteddfod.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr Eisteddfod: eisteddfod.cymru