Cysylltwch: Cyngor Sir Ceredigion

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ffurflen Cyswllt

Ffôn

Ymholiadau Cyffredinol:  01545 570881

Treth y Cyngor & Trethi Annomestig:  01970 633253
Budd-daliadau Tai a Treth y Cyngor:  01970 633252

Post

Aberaeron:

Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Aberystwyth:

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Oriau Agor 09:00 - 17:00 - Llun to Iau
09:00 - 16:30 - Gwener
09:00 - 17:00 - Llun to Iau
09:00 - 16:30 - Gwener