Banc Bwyd Aberaeron

Manylion Cyswllt

Dafydd Tudur

07765737108

E-bost: bancbwydaberaeron@gmail.com

Grŵp Facebook: Grŵp Facebook Banc Bwyd Aberaeron

Manylion

Rhoddion Bwyd ar gyfer banc bwyd yn Aberaeron.

Mae ein llinell ffôn, 07765737108 yn agored i dderbyn ceisiadau am barseli bwyd neu unrhyw ymholiadau am fanc bwyd Aberaeron.

Fel rheol, gallwn gyflenwi'r parsel bwyd o fewn diwrnod i dderbyn eich cais a bydd trefniadau ar gyfer casglu / danfon yn cael eu cadarnhau yn ystod yr alwad.

Oriau Agor

 • Dydd Llun i Ddydd Gwener - 09:00-17:00
 • Dydd Sadwrn - 10:00-12:30

Pwynt rhoi

Penial Chapel Vestry, Water Street, Aberaeron.

Pwy i gysylltu os oes angen parsel bwyd arnoch:

 • Cymdeithas Gofal - 01239 623983
 • Iechyd Meddwl Cymunedol Ceredigion - 01559 364160
 • Homestart Ceredigion - 01570 218546
 • Meddygfa Cei Newydd - 01545 560203
 • Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion - 01545 574027
 • Barcud Cymru - 03456 067654
 • Meddygfa Tanyfron - 01545 570271
 • Wales & West Housing Association - 01239 712000
 • The Wallich - 01970 611832
 • Womens Aid - 01970 612225
 • Dechrau'n Deg - 01239 621687
 • RAY Ceredigion - 01545 570686
 • Cyngor ar Bopeth Ceredigion - 01239 621974

Aberaeron Church Food Bank 5k +

Manylion Cyswllt

Nigel Oldale

Holy Trinity Church Hall, Bridge Street, Aberaeron, SA46 0AX.

Ffôn: 07947 829167

E-bost: nigelxxx@gmail.com

Banc Bwyd Aberystwyth

Manylion Cyswllt

0800 242 5844

E-bost: jubileestorehouse@broaberystwyth.co.uk

Wefan: Tudalen We Jubilee Storehouse 

Grŵp Facebook: Grŵp Facebook Jubilee Storehouse

Manylion

Mae'r llinell ffôn ar agor rhwng 09:00 ac 13:00. Y tu allan i'r oriau hyn mae system ateb yn codi negeseuon, ond fel arfer ni ymatebir iddynt tan y shifft ffôn nesaf.

Mae'r banc bwyd ar agor rhwng 10:00 a 14:00. Nid ydym ar agor ar benwythnosau nac ar wyliau banc.

Pwyntiau Rhoi

 • Tesco
 • Morrisons
 • Co-op
 • Penparcau
 • Nisa yn Borth
 • Cletwr yn Nhre'r Ddol
 • Eglwys St Anne

Ar hyn o bryd mae Banc Bwyd Aberystwyth yn datblygu system atgyfeirio ar-lein ond gall pobl gael Atgyfeiriadau gan asiantaethau cymorth fel:

 • Cymdeithas Gofal
 • Wallich
 • Cyngor ar Bobpeth
 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cymdeithasau Tai

Gellir gweld rhestr gyda dolenni ar y wefan. Mae'r Banc Bwyd hefyd yn derbyn hunangyfeirion lle byddwn yn darparu un pecyn bwyd, ond byddwn yn disgwyl i'r unigolyn ofyn am gymorth ar ôl hynny a chael atgyfeiriad gan un o'n sefydliadau.

Banc Bwyd Aberteifi

Manylion Cyswllt

07949127307

E-bost: info@cardgian.foodbank.org.uk

Wefan: Tudalen We Banc Bwyd Aberteifi

Cardigan Foodbank, New Life Church, Lower Mwldan, Cardigan, SA43 1HR.

Manylion

Oriau Agor

 • Dydd Mawrth - 10:00-16:00
 • Dydd Gwener - 10:00-16:00

Pwyntiau Rhoddion

 • Eglwys Bywyd Newydd
 • Tesco Aberteifi

Dewch o hyd i'r broses atgyfeirio trwy ymweld â Gwefan Banc Bwyd Aberteifi.

Banc Bwyd Llambed

Manylion Cyswllt

07582905743

E-bost: lampeterfoodbank@gmail.com

Creuddyn, 5 Upper Ground Floor, Pontfaen Road, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BN.

Grŵp Facebook: Grŵp Facebook Banc Bwyd Llambed

Manylion

Oriau Agor

 • Dydd Llun, Mercher a Gwener - 09:00-17:00 (yn cynnwys Gwyliau Banc pan mae’n bosibl)
 • Dydd Mawrth & dydd Iau - 09:00-13:00

Cyfeiriadau

 • Dydd Llun i Dydd Gwener - 09:00-17:00

Gall pobl roi rhoddion yn y blychau sydd yn y Co-op.

Mae'r Banc Bwyd yn cynnig parseli bwyd i bobl mewn argyfwng, a rhoddir talebau gan sefydliadau cydnabyddedig:

 • Swyddfa Cyngor ar Bopeth - 01239 621974
 • Gwasanaethau Cymdeithasol - 01545 574240
 • Wales & West Housing Association - 01239 712000
 • Barcud Cymru - 01570 421190
 • Cymdeithas Gofal - 01239 623983
 • Eglwysi yn Lampeter, asiantaeth ffermio RABI - 01267 223744
 • Womens Aid - 01239 615700
 • Homestart - 01570218546
 • Canolfan Deuluoedd - 01570 423847
 • Lles Undeb y Myfyrwyr - 01570 422619

Banc Bwyd Llandysul

Manylion Cyswllt

01559 363874

E-bost: bancbwydllandysul@gmail.com

Grŵp Facebook: Grŵp Facebook Banc Bwyd Llandysul

Capel Seion, Llandysul, SA44 4BY.

Manylion

Oriau Agor

 • Dydd Mawrth a Dydd Iau - 09:00-12:00

I dderbyn Pecyn Bwyd bydd angen Taleb wrth yr Asiantaethau sydd wedi ei rhestri ar ei dudalen Facebook. Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen.