Lle mai gofyniad i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn mangre.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020