Pentref/Tref Manylion Cysylltiadau
Aberaeron Cyfraniadau at fanciau bwyd yn Aberaeron.

Mae ein llinell ffôn, 07765737108, yn agored i dderbyn ceisiadau am barseli bwyd neu unrhyw ymholiadau am fanc bwyd Aberaeron.

Fel rheol, gallwn gyflenwi'r parsel bwyd cyn pen diwrnod ar ôl derbyn eich cais a chaiff trefniadau ar gyfer casglu / danfon eu cadarnhau yn ystod yr alwad.

Dydd Llun i Dydd Gwener - 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn - 10:00 -12:30

Lleoliad rhoi:

  • Penial Chapel Vestry
Ebost: bancbwyd@gmail.com

Grwp Facebook Banc Bwyd Aberaeron
Yn ystod COVID-19 gall eich cyfraniadau gael ei gadael gyda: -

Rev John Lewis
Y Ficerdy
Ffordd Panteg
Aberaeron
SA46 0EP

01545 570433

Neu

Hatfield & John
1 North Road
Aberaeron
Aberystwyth Banc Bwyd St Anne's Church
Southgate
Penparcau
Aberystwyth
SY23 1RY

0800 242 5844
Cardigan Dydd Llun a Dydd Gwener - 11:00 - 16:00
Dydd Mercher - 10:00 - 12:30

Lleoliadau rhoi:

  • Tesco Aberteifi
  • New Life Christian Centre, Cardigan
New Life Christian Centre, Quay Street, Cardigan, Ceredigion, SA43 1HU

01239 615864
07949127307

info@cardigan.foodbank.org.uk
cardigan.foodbank.org.uk
Llanbedr Pont Steffan Dydd Llun - prynhawn yn unig
Dydd Mercher - 09:00 - 17:00
Dydd Iau - prynhawn yn unig
Dydd Gwener - 09:00 - 17:00
Banc Bwyd Llanbed
Llandysul Dydd Mawrth a Dydd Iau - 09:00 - 12:00 Capel Seion
Rhiw Seion
Llandysul

07508366423

bancbwyd@golau.cymru