Mae Cyngor Sir Ceredigion am greu trefi diogel a chroesawgar i bobl ddod i siopa a mwynhau.

Cymeradwyodd Aelodau Cabinet Cyngor Sir Ceredigion gyflwyno dau Orchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol yng Ngheredigion er mwyn cadw elfennau dethol sy’n ymwneud â pharcio a llif y traffig a roddwyd ar waith dros dro mewn ymateb i bandemig COVID-19.

Mae rhagor o wybodaeth am y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol dan sylw ar gael ar wefan y Cyngor: Treialu trefniadau parcio diogel a llif traffig yn nhrefi Ceredigion

Mae manylion pellach ar gael yn y papur a gymeradwywyd yn ystod cyfarfod y Cabinet ar 01 Chwefror 2022: Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol