Os ydych angen cysylltu â’r Cyngor, gallwch wneud hynny drwy ein Canolfan Gyswllt Gwasanaethau Cwsmeriaid ar:

Ar gyfer pryderon Diogelu neu Ofal Cymdeithasol ffoniwch:

Mewn argyfwng, dylid ffonio:

Gwasanaethau Cymdeithasol:

  • 0300 4563554 (Oriau y tu allan i'r swyddfa yn unig)

Priffyrdd a’r Gwasanaethau Amgylcheddol:

  • Gogledd: 01970 625277
  • De: 01239 851604

Mae mwyafrif y staff swyddfa nawr yn gweithio o adref er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein staff, yn ogystal ag i atal lledaeniad Coronafeirws. Nid yw’r Canolfan Cyswllt Gwasanaethau Cwsmeriaid felly yn medru rhoi eich galwad trwyddo i’r adran briodol. Efallai y byddwn yn gofyn am eich manylion, cymryd neges a gofyn i’r swyddog priodol eich ffonio yn ôl. Gobeithio eich bod yn deall y drefn yma yn y cyfnod heriol rydym ynddi a diolchwn i chi am eich amynedd.

Gallwch ddilyn y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein cyfryngau cymdeithasol.