Symptomau coronafeirws

 • Gall achosi symptomau sy’n debyg i’r ffliw, gan gynnwys twymyn, peswch, anhawster anadlu a cholli blas neu arogl
 • Nid yw’r haint yn ddifrifol i’r rhan fwyaf o bobl, gan gynnwys plant
 • Nid oes brechlyn ar gael ar hyn o bryd
 • Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwella gyda digon o orffwys, dŵr i’w yfed a meddyginiaeth ar gyfer poen

Sut y gallwch atal achosion o’r coronafeirws rhag lledaenu?

Aros yn lleol ac aros yn ddiogel. 

Os oes angen i chi beswch neu disian:

 • Dylech ei ddal â hances bapur
 • Ei daflu i’r bin
 • Ei ddifa drwy olchi eich dwylo â sebon a dŵr neu ddiheintydd dwylo.

Dylech olchi’ch dwylo â sebon a dŵr neu ddiheintydd dwylo:

 • Ar ôl egwyliau a gweithgareddau chwaraeon
 • Cyn coginio a bwyta
 • Wrth gyrraedd unrhyw leoliad gofal plant neu addysgol
 • Ar ôl defnyddio’r toiled
 • Cyn gadael eich cartref

Daw'r cyngor yma gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyngor a lincs defnyddiol