Cymorth ar gael i fusnesau yng Ngheredigion

Wrth ymateb i’r Coronafeirws, mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ystod o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Rhyddhad Ardrethi Busnes
  • Grantiau Busnes
  • Gwasanaethau Cymorth Busnes
  • Mynediad at gyllid
  • Cymorth i Weithwyr

Darllenwch mwy yma.