Canllawiau ar gyfer Lleoliadau Cymunedol

Diweddariad ar gyfer Lleoliadau Cymunedol 26 Awst 2020

Diweddariad ar gyfer Lleoliadau Cymunedol 26 Awst 2020

Diweddariad ar gyfer Lleoliadau Cymunedol 02 Hydref 2020

Diweddariad ar gyfer Lleoliadau Cymunedol 02 Hydref 2020

Cyngor i gadw eich Canolfannau ar Gau yn Ddiogel

Diweddariad ar gyfer Lleoliadau Cymunedol 20 Hydref 2020

Diweddariad ar gyfer Lleoliadau Cymunedol 09 Tachwedd 2020

Diweddariad ar gyfer Lleoliadau Cymunedol 09 Tachwedd 2020

Pecyn Adnoddau

Gwybodaeth am y panel

Gwybodaeth am y panel

Canllawiau ar gyfer ailagor Canolfannau Cymunedol yng Nghymru

Canllawiau ar gyfer ailagor Canolfannau Cymunedol yng Nghymru

Cyngor ar lanhau

Glanhau Arwynebau Tu Mewn

Glanhau Basn Dwylo

System Codio Llywiau

Glanhau Tai Bach

Templed Asesiad Risg a Rhestr Gwirio

Templed Asesiad Risg

Taflen Gwybodaeth Grantiau

Grantiau - Cyllid ar gyfer Neuaddau Pentref

Deunyddiau y gellir eu lawrlwytho

Ewch i'r dudalen yma, a chliciwch ar 'deunyddiau y gellir eu lawrlwytho'.

Cadw mewn cysylltiad ar-lein

Os ydych yn cynnal grŵp cymunedol, dosbarth wythnosol neu glwb llyfrau anffurfiol, mae'n werth ystyried cynnal eich grŵp ar-lein.

Mae llawer o bobl bellach yn sefydlu "grwpiau cymunedol rhithwir" i helpu cymunedau i gadw mewn cysylltiad. Mae llawer o wahanol lwyfannau y gallech eu defnyddio.

Rydym wedi llunio ychydig o ganllawiau cam wrth gam ar gyfer rhai o'r llwyfannau mwyaf poblogaidd:

  • WhatsApp – Mae'r ap digidol hwn, a ddefnyddir yn bennaf ar ffonau clyfar, yn caniatáu i ddefnyddwyr anfon negeseuon testun a negeseuon llais, gwneud galwadau llais a fideo, a rhannu delweddau, dogfennau, lleoliad defnyddwyr, a chyfryngau eraill - Cyfarwyddiadau
  • Zoom - Dyma un o'r cymwysiadau meddalwedd am ddim mwyaf poblogaidd ledled y byd. Mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer teleweithio, addysgu o bell, a chysylltiadau cymdeithasol. Mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio ar gyfer cynadleddau busnes ond gellir ei ddefnyddio hefyd i sgwrsio â theulu a ffrindiau, a hynny am ddim am hyd at 40 munud ar y tro - Cyfarwyddiadau
  • Google Hangouts - Mae Hangouts yn caniatáu sgyrsiau rhwng dau neu fwy o ddefnyddwyr. Gellir cyrchu'r gwasanaeth ar-lein drwy wefannau Gmail neu Google+, neu drwy apiau symudol sydd ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac iOS - Cyfarwyddiadau
  • Skype - Mae hwn yn ap telathrebu sy'n arbenigo mewn darparu sgwrs fideo a galwadau llais rhwng cyfrifiaduron, llechi, dyfeisiau symudol, consol Xbox One, ac oriawr glyfar dros y rhyngrwyd. Mae Skype hefyd yn darparu gwasanaethau negeseua gwib. Gall defnyddwyr drosglwyddo testun, fideo, sain a delweddau - Cyfarwyddiadau

Cynllun Cysgodi

Cymorth

Gofalwyr

Grantiau ar gyfer grwpiau cymorth

Grantiau a Chymorth i Unigolion mewn Angen

Grantiau a Chymorth i Unigolion mewn Angen

Gwirfoddoli