Canllawiau ar gyfer Lleoliadau Cymunedol

Gwybodaeth am y panel Canolfannau Cymunedol

Canllawiau ar gyfer ailagor Canolfannau Cymunedol yng Nghymru

Cyngor ar lanhau

Templed Asesiad Risg a Rhestr Gwirio

Deunyddiau y gellir eu lawrlwytho

Cadw mewn cysylltiad ar-lein

Os ydych yn cynnal grŵp cymunedol, dosbarth wythnosol neu glwb llyfrau anffurfiol, mae'n werth ystyried cynnal eich grŵp ar-lein.

Mae llawer o bobl bellach yn sefydlu "grwpiau cymunedol rhithwir" i helpu cymunedau i gadw mewn cysylltiad. Mae llawer o wahanol lwyfannau y gallech eu defnyddio.

Rydym wedi llunio ychydig o ganllawiau cam wrth gam ar gyfer rhai o'r llwyfannau mwyaf poblogaidd:

  • WhatsApp – Mae'r ap digidol hwn, a ddefnyddir yn bennaf ar ffonau clyfar, yn caniatáu i ddefnyddwyr anfon negeseuon testun a negeseuon llais, gwneud galwadau llais a fideo, a rhannu delweddau, dogfennau, lleoliad defnyddwyr, a chyfryngau eraill - Cyfarwyddiadau WhatsApp
  • Zoom - Dyma un o'r cymwysiadau meddalwedd am ddim mwyaf poblogaidd ledled y byd. Mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer teleweithio, addysgu o bell, a chysylltiadau cymdeithasol. Mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio ar gyfer cynadleddau busnes ond gellir ei ddefnyddio hefyd i sgwrsio â theulu a ffrindiau, a hynny am ddim am hyd at 40 munud ar y tro - CyfarwyddiadauZoom
  • Google Hangouts - Mae Hangouts yn caniatáu sgyrsiau rhwng dau neu fwy o ddefnyddwyr. Gellir cyrchu'r gwasanaeth ar-lein drwy wefannau Gmail neu Google+, neu drwy apiau symudol sydd ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac iOS - CyfarwyddiadauGoogleHangouts
  • Skype - Mae hwn yn ap telathrebu sy'n arbenigo mewn darparu sgwrs fideo a galwadau llais rhwng cyfrifiaduron, llechi, dyfeisiau symudol, consol Xbox One, ac oriawr glyfar dros y rhyngrwyd. Mae Skype hefyd yn darparu gwasanaethau negeseua gwib. Gall defnyddwyr drosglwyddo testun, fideo, sain a delweddau - CyfarwyddiadauSkype

Cynllun Cysgodi

Cymorth

Grantiau ar gyfer grwpiau cymorth

Grantiau a Chymorth i Unigolion mewn Angen

Gwirfoddoli