Fel rhan o becyn cymorth o dros £50 miliwn i fynd i’r afael â’r pwysau uniongyrchol ar gostau byw, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau dros £38 miliwn drwy gyfrwng Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf.

Gall aelwydydd cymwys hawlio un taliad o £100 i rhoi cefnogaeth tuag at dalu eu biliau tanwydd ar y grid dros y gaeaf ar gyfer eu prif breswylfa yng Nghymru.

Mae’r cynllun ar agor i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn budd-daliadau lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd (ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022):

 • Cymhorthdal Incwm, neu
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Gredyd Cynhwysol, neu
 • Gredyd Treth Gwaith.

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys, p'un ai ydyn nhw'n talu am eu tanwydd ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter.

Diffinnir cartref cymwys ar gyfer y cynllun hwn isod:


Unigolyn Sengl

Rydych chi’n gwneud cais i’r cynllun cyn hanner nos ar 18 Chwefror 2022

Chi sy’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ar y grid eich eiddo

Rydych chi'n derbyn budd-dal lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022

 • Cymhorthdal Incwm, neu
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Gredyd Cynhwysol, neu
 • Gredyd Treth Gwaith

Dydych chi ddim wedi derbyn taliad dan y cynllun o’r blaen


Cwpl

Rydych chi neu’ch partner yn gwneud cais i’r cynllun cyn hanner nos ar 18 Chwefror 2022

Chi, eich partner neu’r ddau ohonoch chi sy’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ar y grid eich eiddo

Rydych chi, eich partner neu’r ddau ohonoch chi’n derbyn budd-dal lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022

 • Cymhorthdal Incwm, neu
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, neu
 • Gredyd Cynhwysol, neu
 • Gredyd Treth Gwaith

Dydych chi na’ch partner ddim wedi derbyn taliad dan y cynllun o’r blaen


Fe fydd yr Awdurdod yn cysylltu ag aelwydydd y credwn sy’n gymwys am y cynllun cyn 13 Rhagfyr 2021. Os nad yw’r Awdurdod wedi cysylltu gyda chi erbyn y dyddiad hyn ac yr ydych yn credu eich bod yn gymwys am y cymorth hwn fe allwch gwneud cais drwy’r botwm Dechrau’r Cais isod.

Rhaid i bob cais gyrraedd cyn hanner nos ar 18 Chwefror 2022. Bydd y taliadau i ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwneud o Ionawr 2022 trwy hyd diwedd mis Mawrth 2022.

Os ydych chi’n wynebu caledi ariannol difrifol neu angen cymorth ariannol gyda chostau tanwydd oddi ar y grid fel olew, Petroliwm Hylifedig (LPG) neu glo, efallai yr hoffech chi wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Dechrau'r Cais