Dylai pob cartref yng Ngheredigion fod wedi cael Pecyn Ailgylchu sy'n cynnwys:

  • Bocs Cegin i roi'ch gwastraff bwyd ynddo
  • Cynhwysydd 23 litr i'w roi y tu allan i'r tŷ ac i'w roi allan ar ddiwrnodau casglu gwastraff bwyd
  • Rholyn o Fagiau Clir ar gyfer deunydd ailgylchu glân a sych

Mae'r Bocs Cegin yn gynhwysydd 7 litr sy'n addas i'w gadw yn y gegin. Gellir cadw'r cynhwysydd 23 litr yn y tŷ neu'r tu allan. Mae'r bocs llai yn ffordd hawdd i chi gadw gwastraff bwyd yn y gegin. Pan fo hwnnw'n llawn, gallwch drosglwyddo'r gwastraff i'r cynhwysydd mawr yn barod am y casgliad wythnosol.

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol a disgwylir i drigolion osod eu cynhwysydd y tu allan i’w heiddo ar eu diwrnod casglu a drefnwyd, ceir manylion yn y calendr a ddarparir.

Mae’r bagiau clir ar gyfer ailgylchu deunydd sych glân. Clymwch ben y bagiau yn ddiogel. Dylech osod y bagiau ailgylchu y tu allan i’ch eiddo ar y diwrnod casglu a drefnwyd, ceir manylion yn y calendr a ddarparir.

Gweler Gwastraff A-Y am yr eitemau nad ydynt ar y dudalen hon. Os oes gennych ymholiad, cysylltwch â'r Cyngor.