Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Rheswm Cyngor

15 Ionawr 2020

Llwybr 153 - Llangeitho, Penuwch, Bwlchllan, Trefenter, Bronant, Swyddffynnon, Tynygraig, Pontrhydfendigaid, Tynreithyn, 

Gwastraff Bwyd

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Sadwrn 18 Ionawr 2020

17 Ionawr 2020

Llwybr 176 - Lampeter, Cellan, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanddewi Brefi

Gwydr a Bagiau Du

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Sadwrn 18 Ionawr 2020

17 Ionawr 2020

Llwybr 106 - Lampeter, Cribyn, Silian

Gwydr a Bagiau Du

Rhedeg yn hwyr

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Gwener 17 Ionawr 2020

17 Ionawr 2020

Llwybr  180 - Ponterwyd, Cwm Ystwyth, Pont ar Fynach, Pontrhydygroes, Ysbyty Ystwyth, Ffair Rhos

Gwydr a Bagiau Du

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Sadwrn 18 Ionawr 2020

17 Ionawr 2020

Llwybr 171 - Tregaron, Llanddewi Brefi, Llangybi, Llwyn y groes, Llangeitho, Bwlchllan, Talsarn, Bethania, Cross Inn

Gwydr a Bagiau Du

Argaeledd Adnoddau

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Gwener 18 Ionawr 2020