Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff yn cael ei ddarparu rhwng 8yb a 4yp, fodd bynnag ceir adegau lle byddwn yn gweithio tu allan i’r oriau hyn. Felly, peidiwch â riportio fod eich bin heb gael ei gasglu tan y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu rheolaidd. 

Mae hwn yn amser heriol o'r flwyddyn i'n timau gweithredol. Yn ogystal â darparu gwasanaethau o ddydd i ddydd fel casgliadau gwastraff, glanhau strydoedd a chynnal a chadw priffyrdd maent hefyd yn ymwneud â darparu'r gwasanaeth cynnal a chadw gaeaf (graeanu) a all hynny fod ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.

Gan ystyried eu bod yn gweithio allan ym mhob tywydd maent hefyd yn agored i salwch tymhorol fel y mae gweddill y boblogaeth. Mae COVID-19 wedi ychwanegu pwysau pellach.

Hoffem ddiolch i'n preswylwyr am eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar yr adeg arbennig o heriol hon.

Diolch.

Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Cyngor

5 Ionawr 2021

Llwybr 113 - Llandysul

Gwydr 

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf neu ewch ag ef i'ch banc ailgylchu gwydr agosaf

20 Ionawr 2021

Llwybr 116 - Pontrhydygroes, Ysbyty Ystwyth, Ystrad Meurig, Ffair Rhos, Pontrhydfendigaid, Tregaron, Tynreithyn, Tyncelyn, Bronant, Lledrod, Tynygraig, Llanafan

Gwydr a Bagiau Du

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Sadwrn, 23 Ionawr 2021

21 Ionawr 2021

Llwybr 167 - Llanon, Nebo, Llanrhystud, Llanddeiniol, Cross Inn (n), Pennant, Trefenter

Bagiau Clir Ailgylchu a Gwastraff Bwyd

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Sadwrn, 23 Ionawr 2021

22 Ionawr 2021

Llwybr 171 - Tregaron, Llanddewi Brefi, Llangybi, Llwyn y Groes, Llangeitho, Bwlchllan, Talsarn, Bethania, Cross Inn (N)

Bagiau Clir Ailgylchu a Gwastraff Bwyd

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Sadwrn, 23 Ionawr 2021

22 Ionawr 2021

Llwybr 117 - Aberteifi, Penparc

Bob casgliad

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Sadwrn, 23 Ionawr 2021