Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Rheswm Cyngor

20 Awst 2019

Betws Bledrws, Llwyn y Groes, Pontcreuddyn, Pentre Bach, Cribyn, Mydroilyn, Dihewyd, Felinfach, Talsarn, Silian, Maestir, Llanwnwen, Llangybi, Gors Goch, Abermeurig

Bagiau Ailgylchu Clir

Argaeledd Adnoddau

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

22 Awst 2019

Gorsgoch, Talgarreg, Cwrt Newydd, Cwmsychpant, Llanwnen, Capel Dewi, Bwlch y Fadfa, Pontsian, Llanwenog, Synod Inn, Drefach, Bryngwyn, Pont Hirwaun, Llechryd, Tremain,

Bagiau Ailgylchu Clir

Argaeledd Adnoddau

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf.