Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Rheswm Cyngor

11 Hydref 2019

Tregaron / Llanddewi Brefi / Llwyn y Groes / Capel Lleucu / Llangeitho / Talsarn / Bwlchllan

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Rhedeg yn hwyr

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Gwener 11 Hydref 2019