Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff yn cael ei ddarparu rhwng 8yb a 4yp, fodd bynnag ceir adegau lle byddwn yn gweithio tu allan i’r oriau hyn. Felly, peidiwch â riportio fod eich bin heb gael ei gasglu tan y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu rheolaidd. Diolch

Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Cyngor

1 Mehefin 2020

Llwybr 165 - Aberaeron, Aberarth, Ciliau Aeron, Cilcennin, Pennant, Dihewyd, Ffos y ffin, Llwyncelyn, Derwen Gam, Neuaddlwyd

Gwydr a Bagiau Du

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Mawrth 2 Mehefin 2020