Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff yn cael ei ddarparu rhwng 8yb a 4yp, fodd bynnag ceir adegau lle byddwn yn gweithio tu allan i’r oriau hyn. Felly, peidiwch â riportio fod eich bin heb gael ei gasglu tan y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu rheolaidd. Diolch

Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Cyngor

22 Hydref 2020

Llwybr 129 -Derwen Gam, Llwyncelyn, Llanarth, Mydroilyn, Dihewyd, Temple Bar, Cribyn

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Gwener 23 Hydref 2020

22 Hydref 2020

Llwybr 179 - Talybont, Eglwys Fach, Tre'r Ddol, Dol y Bont, Llandre, Cwmsymlog, Cwmerfyn, Clarach, Borth, Penrhyncoch, Penbontrhydybeddau, Ynyslas, Goginan 

Bagiau Ailgylchu Clir, Gwastraff Bwyd, Gwydr a Bagiau Du

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Iau 22 Hydref 2020

22 Hydref 2020

Llwybr 111 - Llanilar, Llanfarian, Blaenplwyf, Rhydyfelin, Penparcau

Gwydr a Bagiau Du

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Iau 22 Hydref 2020