Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff yn cael ei ddarparu rhwng 8yb a 4yp, fodd bynnag ceir adegau lle byddwn yn gweithio tu allan i’r oriau hyn. Felly, peidiwch â riportio fod eich bin heb gael ei gasglu tan y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu rheolaidd. 

Mae hwn yn amser heriol o'r flwyddyn i'n timau gweithredol. Yn ogystal â darparu gwasanaethau o ddydd i ddydd fel casgliadau gwastraff, glanhau strydoedd a chynnal a chadw priffyrdd maent hefyd yn ymwneud â darparu'r gwasanaeth cynnal a chadw gaeaf (graeanu) a all hynny fod ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.

Gan ystyried eu bod yn gweithio allan ym mhob tywydd maent hefyd yn agored i salwch tymhorol fel y mae gweddill y boblogaeth. Mae COVID-19 wedi ychwanegu pwysau pellach.

Hoffem ddiolch i'n preswylwyr am eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar yr adeg arbennig o heriol hon.

Diolch.

Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Cyngor

20 Ebrill 2021

Llwybr 303 - Aberteifi, Y Ferwig, Gwbert, Penparc

Cynnyrch Hylendid Amsugnol (CHA)

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Mercher 21 Ebrill 2021

20 Ebrill 2021

Llwybr 158 - Aberystwyth (Cathedral View, Padarn Crescent, Penygraig)

Gwydr a Bagiau Du

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Mercher 21 Ebrill 2021

20 Ebrill 2021

Llwybr 313 - Llanbadarn Fawr

Cynnyrch Hylendid Amsugnol (CHA)

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Mercher 21 Ebrill 2021

21 Ebrill 2021

Llwybr 160 - Llandygwydd, Llandyfriog, Cwm Cou, Capel Tygwydd, Llangoedmor, Penparc, Pantgwyn, Betws Ifan, Brongest

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Sadwrn 24 Ebrill 2021

21 Ebrill 2021

Llwybr 192 - Llanilar

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Gwydr a Bagiau Du

Ymgeisio i'w casglu ar ddydd Iau 22 Ebrill 2021