Yn anffodus ond yn anochel, mae amrywiaeth o faterion yn gallu effeithio ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff. Mae’r rhain yn cynnwys bod y staff a’r cerbydau ar gael a hefyd anawsterau o ran mynediad.
Rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant pan fydd amharu ar y gwasanaethau ac yn ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff yn cael ei ddarparu rhwng 8yb a 4yp, fodd bynnag ceir adegau lle byddwn yn gweithio tu allan i’r oriau hyn. Felly, peidiwch â riportio fod eich bin heb gael ei gasglu tan y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu rheolaidd. 

Hoffem ddiolch i'n preswylwyr am eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar yr adeg arbennig o heriol hon.

Diolch.

Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Cyngor

2 Medi 2021

Llwybr 123 - Rhydlewis, Glynarthen, Beulah, Betws Ifan, Sarnau, Penbryn, Llangrannog, Pontgarreg, Pentregat, Brynhoffnant

Gwydr 

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf neu ewch ag ef i'ch banc ailgylchu gwydr agosaf

8 Medi 2021

Llwybr 116 - Llanafan

Gwydr

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf neu ewch ag ef i'ch banc ailgylchu gwydr agosaf

20 Medi 2021

Llwybr 174 - Trisant, Cwmrheidol, Goginan, Ystumtuen, Devil's Bridge, Llanafan, Trawsgoed, New Cross, Dyffryn Paith, Aberffrwd, Llanfihangel y Creuddyn, Cnwch Coch

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

20 Medi 2021

Llwybr 164 - Llanfarian, Llangwyryfon, Llanilar, Rhydyfelin, Penparcau, Aberystwyth, Llanbadarn Fawr, Capel Seion, Capel Bangor, Cwmrheidol, Capel Madog

Bagiau Ailgylchu a Gwastraff Bwyd

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

21 September 2021

Llwybr 124 - Llangybi, Llangeitho, Llundain Fach, Abermeurig, Llwyn y Groes, Talsarn, Ciliau Aeron, Felinfach, Dihewyd, Ystrad Aeron, Temple Bar, Creuddyn Bridge, Silian, Betws Bledrws

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

22 Medi 2021

Llwybr 116 - Pontrhydygroes, Ysbyty Ystwyth, Ystrad Meurig, Ffair Rhos, Pontrhydfendigaid, Tregaron, Tynreithyn, Tyncelyn, Bronant, Lledrod, Tynygraig, Llanafan

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

22 Medi 2021

Llwybr 153 - Llangeitho, Penuwch, Bwlchllan, Trefenter, Bronant, Swyddffynnon, Tynygraig, Pontrhydfendigaid, Tynreithyn

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

22 Medi 2021

LLwybr 175 - Bethania, Penuwch, Llangeitho, Cross Inn(N), Bontnewydd, Trefenter, Llangwyryfon, Blaenpennal, Tynreithyn

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf