Yn anffodus ond yn anochel, mae amrywiaeth o faterion yn gallu effeithio ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff. Mae’r rhain yn cynnwys bod y staff a’r cerbydau ar gael a hefyd anawsterau o ran mynediad.

Rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant pan fydd amharu ar y gwasanaethau ac yn ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff yn cael ei ddarparu rhwng 8yb a 4yp, fodd bynnag ceir adegau lle byddwn yn gweithio tu allan i’r oriau hyn. Felly, peidiwch â riportio fod eich bin heb gael ei gasglu tan y diwrnod ar ôl eich diwrnod casglu rheolaidd. 

Hoffem ddiolch i'n preswylwyr am eu dealltwriaeth a'u cefnogaeth barhaus ar yr adeg arbennig o heriol hon.

Diolch.

 

Dyddiad Ardal wedi’i effeithio Math o wastraff sydd wedi’i effeithio Rheswm Cyngor

2 Mai 2022

LLwybr 114 - Henllan, Penrhiwllan, Ffostrasol, Bwlchygroes, Croeslan, Pentrellwyn, Horeb, Llandyfriog, Coed y Bryn, Maesllyn

Gwydr

Problemau gyda staffio

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

2 Mai 2022

Llwybr 162 - Cei Newydd, Maen y Groes, Gilfachreda

Gwydr

Problemau gyda staffio

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

5 Mai 2022

Llwybr 170 - Gorsgoch, Talgarreg, Cwrt Newydd, Cwmsychpant, Llanwnen, Capel Dewi, Bwlch y Fadfa, Pontsian, Llanwenog, Synod Inn, Drefach, Bryngwyn, Ponthirwaun, Llechryd, Tremain

Gwydr

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

11 Mai 2022

Llwybr 108 - Penparcau

Bagiau Clir Ailgylchu

Problemau gyda staffio

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

11 Mai 2022

Llwybr 153 - Llangeitho, Penuwch, Bwlchllan, Trefenter, Bronant, Swyddffynnon, Tynygraig, Pontrhydfendigaid, Tynreithyn

Bagiau Clir Ailgylchu a Gwastraff Bwyd

Problemau gyda staffio

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

11 Mai 2022

Llwybr 160 - Llandygwydd, Llandyfriog, Cwm Cou, Capel Tygwydd, Llangoedmor, Penparc, Pantgwyn, Betws Ifan, Brongest

Bagiau Clir Ailgylchu a Gwastraff Bwyd

Problemau gyda staffio 

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

12 Mai 2022

Llwybr 172 - Llanarth, Gilfachreda, Cei Newydd, Cross Inn (s), Pentre'r Bryn, Synod Inn, Ffostrasol, Llwyndafydd, Penbontrhydyfothau, Pontgarreg, Rhydlewis, Plwmp

Bagiau Clir Ailgylchu a Gwydr

Problemau gyda staffio

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

12 Mai 2022

Llwybr 123 - ardal Sarnau

Gwydr

Problemau gyda staffio

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

13 Mai 2022

Llwybr 178 - Cardigan, Gwbert, Y Ferwig, Aberporth, Blaenannerch, Penparc, Parcllyn

Bagiau Ailgylchu Clir, Gwydr

Problemau gyda staffio

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf

13 Mai 2022

Llwybr 106 - Cribyn

Bagiau Ailgylchu Clir a Gwastraff Bwyd

Problemau gyda staffio

Ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf