Skip Navigation|

Ceredigion Temporary Traffic Lights

Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion / Ceredigion traffic delay

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) / For further works on map (note - not all works are depicted) : http://ceredigion.roadworks.org/

Diweddarwyd / Last Updated:  22.09.2017

Heol / Road


Lleoliad / Location

O / From

I / To

Rheolaeth Traffic /

Traffic Management

Rheswm /

Reason

Cyswllt A Rhif Ffôn Y Tu
Allan i Oriau Gwaith/

Out Of Hours Contact Telephone Number

Cleient/Client

Contractwr/ Contractor

A44T

east of Ponterwyd

14.09.2017

30/11/2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gwaith Adfer / Remedial Works

0800 3285250

Welsh Government

A487

PLWMP, CEREDIGION

21.09.2017

22.09.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Splicio Ffidrau Presennol / Splicing Existing Fibres

Peter Williams

07539161167

BT Openreach

A487

Brynhoffnant, CEREDIGION

18.09.2017

22.09.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Splicio Ffidrau Presennol / Splicing Existing Fibres

Peter Williams

07539161167

BT Openreach

A487

Pentregat, CEREDIGION

18.09.2017

22.09.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Splicio Ffidrau Presennol /Splicing Existing Fibres

Peter Williams

07539161167

BT Openreach

A487

Gogledd/North Aberarth

18.09.2017 – 02.10.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Cat 2 fencing/ffensio

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

o/s 8 Great Darkgate Street

24.09.2017 –

27.09.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Anfonwch 1 Ffrâm a Chofrwm ar y Cyd ar y llwybr troed (1690mm x 710mm)/ Replace 1 Joint-box Frame & Cover(s) in footway (1690mm x 710mm)

BT

0800 0232023

A487

Jnc Road From The Junction With The A487t To Property Known As Glantegfan (Private) To Opp Willowdene, A487t From Penparc, Cardigan.

24.09.2017-

27.09.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gosod duct / Laying ducts

07984128722

BT

A487

Outside Tegfan to outside Cilcert House, Ffosyffin

25.09.2017

02.10.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ffosio 70m mewn llwybr troed tarmac ar gyfer newid cyflenwad / 70m trenching in tarmac footway for supply alteration

South Wales Electricity

A487

Southbound Lane Opsite Lower Entrance To Shop (Gully Marked Up)

20.09.2017

04.10.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gorchuddion, Gratings, Fframiau, Blychau - GULLY - Arall / Covers, Gratings, Frames, Boxes - GULLY - Other

Welsh Assembly Government

A487

Strawberry Farm Jctn, Morfa Bychan Jctn As Well As All Hatched Rd Markings On Junction, Rhydyfelin.

20.09.2017

04.10.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Marciau ffyrdd / road markings

Welsh Assembly Government

A487

Northbound Lane Below Hospital Drop Off Entrance & Danycoed Penglais Aberystwyth

20.09.2017

04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Draenio dadlwytho / Unblocking drain

Welsh Assembly Government

A487

All Lanes South Of Gerddi Rheidol Towards Aber Hol Village Aberystwyth

20.09.2017

04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Pyllau / Pothole

Welsh Assembly Government

A487

R/H/S Superdrug Adj To Bt Cover Great Darkgate St Aberystwyth

20.09.2017

04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Traciau Llwybrau Troed A Beicio - TROEDFFYRDD - Slab creigiog. Arwyddion yn unig / Footways And Cycle Tracks - FOOTWAY - Slab rocking. Signs only

Welsh Assembly Government

A487

Northbound Lane On Hill Beween School & Garage, Llanfarian

20.09.2017

04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Draenio dadlwytho / Unblocking drain

Welsh Assembly Government

A487

Opp Sides Of Road Near Ads Sign South Of Plas Antaron Southgate Penparcau

20.09.2017

04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Draenio dadlwytho / Unblocking drain

Welsh Assembly Government

A44

East of Ponterwyd

14.09.2017

30.11.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gwaith adferol / Remedial works

0800 3285250

Welsh Assembly Government

A487

Dolieroth Crossroads Plwmp

20.09.2017 – 04.09.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Atgyweirio Pothole yn y ffordd / Repair Pothole in road

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

Tua'r gogledd Gyferbyn/opposite gerddi Rheidol, Trefechan, Aberystwyth

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Clirio Cerbytffordd/Carriageway Clearing

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

Lon y De/Southbound Lane 50m gogledd.north Strawberry Farm Road

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Atgyweirio Cerbytffordd/Crriageway Repair

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

Cylchfan/Roundabout Alexandra Road, Aberystwyth

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Clawr Twll archwylio/Manhole Cover (collapsed/wedi torri)

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

Gogledd/North Maesycrugiau, Antaron Avenue, Aberystwyth

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Dadlwytho drain/Unblocking drain

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

Rhydyfelin Hill (ar/on ochr Aberystwyth side

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Arwyddion/Signs: Arolygu gwelededd/Visibility Inspection

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

Y Tu allan/Outside Betfred Great Darkgate Street Aberystwyth

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Llwybrau troed a llwybr beicio/Footways and cycle track

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

Lon Ty Llwyd Llanfarian

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Marciau Ffyrdd/Road Markings

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

Cyfagos/adjacent i/to Greggs, Great Darkgate Street

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Llwybrau troed a llwybr beicio/Footways and cycle track

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

O Dan/Below Cae Melyn, Penglais Aberystwyth

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Argyweirio'r Kerb/Repair to Kerb

Welsh Government:

0300 123 1213

A487

Gogledd/North 3RD Avenue, Penparcau, Aberystwyth

20.09.2017 – 04.10.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Atgyweirio Pothole yn y ffordd / Repair Pothole in road

Welsh Government:

0300 123 1213

A485

Bronant

21.09.2017 – 22.09.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Clawr Twll archwylio/Manhole Cover (collapsed/wedi torri)

Amberon

08453 715050

A487

O/S 3 Gorlan Flats Thespian St Aberystwyth

21.09.2017

22.09.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Atgyweiriadau I gwmpas nwy diffygiol / Repairs To Defective Gas Cover

Wales and West Utilities

0800 111 999

A487

North of Aberarth

18.09.2017

29.09.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ailosod ffens post a rheil wedi'i ddifrodi / Replace damaged post and rail fence

Amberon

0845 3715050

NMWTRA

OS Morning Star House On The Roadbetween Llanybydder And Llanwnnen Alltyblaca SA40 9ST

25.09.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Diogelwch ar gyfer Peiriannydd i weithio ar y strwythur o dan y ddaear / Safety for Engineer to work in underground structure

Ashtead Plant Hire Company Ltd

03700 500792

BT Openreach

Flats 1 – 16 Rhydyrafon, Riverside Terrace, Aberystwyth

25.09.2017 –

06.10.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Cyflenwi Nwy Newydd / New Gas Supply

Wales & West Utilities

0800 111999

A486

Llain to Synod Inn, Ceredigion

02.10.2017

20.10.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gosod Rhwystr Diogelwch / Installation of safety barrier

Alun Griffiths Contractors

07966 318161

Ceredigion County Council

B4334 Croesffordd / Crossroads

Aberbanc, Llandysul

02.09.17

(to be advised)

Aml Gam/Multi Phase

Gwaith carthffosydd brys/Emergency sewer works

Dwr Cymru/Welsh Water

0800 521660

Lleoliad / Location

IGEC /

TBC = I Gael Ei Chadarnhau / To Be Confirmed

Cyswllt A Rhif Ffôn Y Tu Allan I Oriau

Gwaith / Out Of Hours Contact Numbers:

Cyngor Sir Ceredigion County Council:

Gogledd/North 01970 625277 De/South 01239 851604

Welsh Government:

0300 123 1213

Utilities:

IGEC / TBC = I Gael Ei Chadarnhau / To Be Confirmed

Cyswllt A Rhif Ffôn Y Tu Allan I Oriau Gwaith / Out Of Hours Contact Numbers:

Cyngor Sir Ceredigion County Council:

Gogledd/North 01970 625277 De/South 01239 851604

Dŵr Cymru Welsh Water 08000 520130

Amey (Sub contractor for Dŵr Cymru or STW) 0800 521660

OR Young Bros (Dŵr Cymru) 07970 963343

BT 0800 0232023

Western Power Distribution 08000 520400 / 01792 784509 (Note: WPD use LUX lights themselves but Balfour Beatty are their sub-contractors and they use Amberon.)

SP Energy Networks 0800 001 5400 or from mobile: 0330 1010 400

Wales & West Utilities 0800 111 999

Other: 
A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792
Forest 01633 284700 / 0800 3285250
Masco 07850 947139
Amberon 08453 715050

WW Bowen 07551 009 590

Alun Griffiths Construction 07966 318108

HTI (BT) - Amberon 08453 715050

O'Connor Utilities (BT) use Amberon 08453 715050

Balfour Beatty 02920361139

Balfour Beatty (WPD) use Amberon 08453 715050

Jamsons 07970 461108

Derwen Lighting - Amberon 08453 715050

AFL (BT) - 07436 530726

J D Evans, Llanarth (Dŵr Cymru) 01545 580250

24 Hr Emergency Call Centres:

NMWTRA Conwy Traffic Centre 0300 123 1213

Dŵr Cymru Welsh Water 0800 052 130

Severn Trent Water 0800 783 4444

Amey (sub contractors for DCWW and Severn Trent) 0800 521 660

BT 0800 023 2023

Western Power Distribution 08000 520400 / 01792 784509

Scottish Power: 0800 001 5400 or from mobile: 0330 1010 400

Wales & West Utilities 0800 111 999

Traffic Management Companies operating in Mid Wales:

A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792
Forest 01633 284700 / 0800 3285250
Masco 07850 947139
Amberon 08453 715050

WW Bowen 07551 009 590

Powys Council Lights 0845 607 6060

Cysylltiad / Contact

  • 01545 572572
  • technical.services@ceredigion.gov.uk
  • Cyfeiriad : Gwaith Stryd, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT / Address: Streetworks, Ceredigion County Council, County Hall, Market Street, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT