Skip Navigation|

Ceredigion Temporary Traffic Lights

Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion / Ceredigion traffic delay

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) / For further works on map (note - not all works are depicted) : http://ceredigion.roadworks.org/

Diweddarwyd / Last Updated:  17.11.2017

Heol / Road


Lleoliad / Location

O / From

I / To

Rheolaeth Traffic /

Traffic Management

Rheswm/

Reason

Cyswllt A Rhif Ffôn Y Tu
Allan i Oriau Gwaith/

Out Of Hours Contact Telephone Number

Cleient/Client

Contractwr/ Contractor

A44T

east of Ponterwyd

14.09.2017

30/11/2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gwaith Adfer / Remedial Works

0800 3285250

Welsh Government

A44

Opp King Crescent, Llanbadarn Road, Llangawsai

17.11.2017-

21.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Adnewyddu Stop Tap sydd yn Gollwng / Renew Leaking Stop Tap

08000 520130

DCWW

A44

From o/s Llwynteg to Franhaul, Capel Bangor

17.11.2017-

21.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Mae rhaglen rolio o gebl tanddaearol yn gweithio gyda rhwystrau duct (pibell) posibl / Rolling programme of underground cable works with potential duct (pipe) blockages

0800 023 2023

BT

A44

Between the Lodge and Frondeg, Aberystwyth

21.11.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gweithio / Works

0800 001 5400

Scottish Power (Manweb)

A487

Synod Inn to Llanrhystud

13.11.2017-

24.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Arolygon Geotechnegol/ Geotechnical Surveys

Welsh Government

A487

Opp Bron-y-Glog, Rhydyfelin Village

14.11.2017-

27.11.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ail-adeiladu siambr gerbydau / Rebuild carriageway chamber

0800 023 2023

BT

A487

Northgate Street, Aberystwyth

15.11.2017-

29.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Atgyweirio cerbydau / Carriageway repairs

Welsh Government

A487

South of Llanrhystud to Aberarth

15.11.2017-

17.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Arolygon Geotechnegol/ Geotechnical Surveys

Welsh Government

A487

Outside the Co-Op, Penparcau Road, Aberystyth

15.11.2017-

29.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Atgyweirio cerbydau / Carriageway repairs

Welsh Government

A487

Opp Brongelli, Llanfarian

17.11.2017-

20.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Ailosod Ffrâm Metal a Clawr / Reset Metal Frame & Cover

08000 520130

DCWW

A487

5 Northgate Street, Aberystwyth

19.11.2017-

20.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Ailosod Ffrâm Metal a Clawr / Reset Metal Frame & Cover

08000 521660

DCWW

A487

Pelican Café, Northgate Street, Aberystwyth

19.11.2017

20.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Ailosod Bocs Nam / Reset Box Defect

08000 521660

DCWW

A487

O/s Pelican Café, Number 3 Northgate Street, Aberystwyth

19.11.2017

20.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Ailosod Bocs Nam / Reset Box Defect

08000 521660

DCWW

A487

Chalybeate Street jct with Great Darkgate Street, Aberystwyth

19.11.2017

20.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Ailosod Bocs Nam / Reset Box Defect

08000 521660

DCWW

A487

Marsdon, North Parade, Aberystwyth

19.11.2017

20.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Ailosod Bocs Nam / Reset Box Defect

08000 521660

DCWW

A487

20 Mill Street, Aberystwyth

17.11.2017-

21.11.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Adnewyddu Stop Tap sydd yn Gollwng / Renew Leaking Stop Tap

08000 520130

DCWW

A487

Llanrhystud i/to Aberarth

15.11.2017-17.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Arolygon Geotechnegol/ Geotechnical Surveys

0845 3715050

Capita

A487

Felin Lodge, Tre'r Ddol

20.11.2017

04.12.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Gwaith draenio / Drainage works

08003 285250

Welsh Government

A487

From North of County to South of County, Ceredigion

20.11.2017

24.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Atgyweirio ffyrdd / Road repairs

Welsh Government

A487

Talybont

21.11.2017

22.11.2017

Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards

Mae gosod Arwyddion VMS yn gweithio 20mya parth / VMS Sign installation Works 20mph zone

Welsh Government

A487

Approx 333m South of Track to Esgreonen Fawr on, A487 from Llanarth to Synod Inn

22.11.2017

24.11.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Amnewid 1 Ffram Bocs ar y Cyd a Gorchudd(ion) yn Ffordd Gerbydau / Replace 1 Joint-box Frame & Cover(s) in Carriageway (625mm x 625mm)

07984 128722

BT

B4570

Near Old Petrol Station Cwm Cou to Capel Tygwydd

17.11.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ailosod polyn trydan / Replacing electricity pole

07904 463338

Hefin Thomas Plant

B4337

Near Llygad Yr Haul, Alltyblacca

17.11.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Mynediad i Strwythr Uwchben – Ceblau i Adfer Gwasanaeth Cwsmeriaid / Access to Overhead Network - cabling to restore customer service

A Plan Lux

03700 500792

BT Openreach

B4343

o/s 6 Bridge Street, Pontrhydfendigaid

19.11.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Mynediad Diogel i Blwch Lôn i Gerbydau i Adfer Gwasanaeth Cwsmeriaid / Safe Access to Carriageway Box to Restore Customer Service

A Plant Lux

03700 500792

BT Openreach

B4334

Croesffordd / Crossroads

Aberbanc, Llandysul

02.09.17

(to be advised)

Aml Gam/Multi Phase

Gwaith carthffosydd brys/Emergency sewer works

Dwr Cymru/Welsh Water

0800 521660

IGEC / Lleoliad / Location

TBC = I Gael Ei Chadarnhau / To Be Confirmed

Cyswllt A Rhif Ffôn Y Tu Allan I Oriau

Gwaith / Out Of Hours Contact Numbers:

Cyngor Sir Ceredigion County Council:

Gogledd/North 01970 625277 De/South 01239 851604

Welsh Government:

0300 123 1213

Utilities:

IGEC / TBC = I Gael Ei Chadarnhau / To Be Confirmed

Cyswllt A Rhif Ffôn Y Tu Allan I Oriau Gwaith / Out Of Hours Contact Numbers:

Cyngor Sir Ceredigion County Council:

Gogledd/North 01970 625277 De/South 01239 851604

Dŵr Cymru Welsh Water 08000 520130

Amey (Sub contractor for Dŵr Cymru or STW) 0800 521660

OR Young Bros (Dŵr Cymru) 07970 963343

BT 0800 0232023

Western Power Distribution 08000 520400 / 01792 784509 (Note: WPD use LUX lights themselves but Balfour Beatty are their sub-contractors and they use Amberon.)

SP Energy Networks 0800 001 5400 or from mobile: 0330 1010 400

Wales & West Utilities 0800 111 999

Other: 
A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792
Forest 01633 284700 / 0800 3285250
Masco 07850 947139
Amberon 08453 715050

WW Bowen 07551 009 590

Alun Griffiths Construction 07966 318108

HTI (BT) - Amberon 08453 715050

O'Connor Utilities (BT) use Amberon 08453 715050

Balfour Beatty 02920361139

Balfour Beatty (WPD) use Amberon 08453 715050

Jamsons 07970 461108

Derwen Lighting - Amberon 08453 715050

AFL (BT) - 07436 530726

J D Evans, Llanarth (Dŵr Cymru) 01545 580250

24 Hr Emergency Call Centres:

NMWTRA Conwy Traffic Centre 0300 123 1213

Dŵr Cymru Welsh Water 0800 052 130

Severn Trent Water 0800 783 4444

Amey (sub contractors for DCWW and Severn Trent) 0800 521 660

BT 0800 023 2023

Western Power Distribution 08000 520400 / 01792 784509

Scottish Power: 0800 001 5400 or from mobile: 0330 1010 400

Wales & West Utilities 0800 111 999

Traffic Management Companies operating in Mid Wales:

A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792
Forest 01633 284700 / 0800 3285250
Masco 07850 947139
Amberon 08453 715050

WW Bowen 07551 009 590

Powys Council Lights 0845 607 6060

Cysylltiad / Contact

  • 01545 572572
  • technical.services@ceredigion.gov.uk
  • Cyfeiriad : Gwaith Stryd, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT / Address: Streetworks, Ceredigion County Council, County Hall, Market Street, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT