Skip Navigation|

Ceredigion Temporary Traffic Lights

Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion / Ceredigion traffic delays

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) / For further works on map (note - not all works are depicted) : http://ceredigion.roadworks.org/

Diweddarwyd / Last Updated:  28.03.2017

Heol / Road


Lleoliad / Location

O / From

I / To

Rheolaeth Traffic /

Traffic Management

Rheswm /

Reason

Cyswllt A Rhif Ffôn Y Tu
Allan i Oriau Gwaith/

Out Of Hours Contact Telephone Number

Cleient/Client

Contractwr/Contractor

A484

Ger/Adj to Saw Mill, Llandygwydd

31.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Diogelwch i Peiriannydd i gweithio mewn strwythr tan ddaear / Safety for Engineer to work in underground structure

Ashtead Plant Hire Company Ltd

03700 500792

BT Openreach

B4340

Tu allan/Outside Maeshelen, Llangeitho Tregaron

29.03.2017 – 31.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gosod Dwythell Mewn Llwybr Troed & Gosod Bocs Newydd / Laying Duct in Footway & Fit New Box

AFL Services Ltd

07436 530714

A487

Blaenplwyf

29.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gwaith Ceblau / Cabling Works

Ashtead Plant Hire Company Ltd

03700 500792

BT Openreach

Gyf/Opp Sea View, Stryd Fawr, Llanon

29.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Diogelwch i Peiriannydd i gweithio mewn strwythr tan ddaear / Safety for Engineer to work in underground structure

Ashtead Plant Hire Company Ltd

03700 500792

BT Openreach

A482

Tu allan/Outside Scrap Yard, Lampeter Road, Creuddyn Bridge

28.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Torri Coed / Tree Cutting

Ashtead Plant Hire Company Ltd

03700 500792

Lampeter Tree Services

A487

Pentref Llwyncelyn Village

27.03.2017 – 03.04.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Drainage Defects / Diffygion Draenio

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487

Penyrhiw, Rhydlewis

24.03.2017 – 28.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gosod 8m o 1 Ffordd Dwythell Poly i'r Gerbytffordd / Install 8m of 1 Way Poly Duct in Carriageway

BT

0870 0500 792

A487

Arwel, Ffordd Penparcau Road, Aberystwyth

23.03.2017 – 28.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Adnewyddu Stop Tap sydd yn Gollwng / Renew Leaking Stop Tap

Dŵr Cymru Welsh Water

08000 520130

A44

Llanbadarn Road, Aberystwyth

23.03.2017 –

06.04.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Ail-wynebu / Resurfacing

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487

Aberporth

22.03.2017 –

31.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Arolygu a Gwaith Draenio / Surveying and Drainage Works

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487

Glandyfi, Machynlleth

13.03.2017 – 31.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

24awr / 24hr

Profion Angor ar Waliau Cynnal / Anchor Testing on Retaining Walls

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A487

Glen View, Chancery, Llanfarian, Aberystwyth

06-03-2017 –31-03-2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Atgyweiriadau Brics I Cottage Stone Ar Main Road / Brickwork Repairs To Stone Cottage On Main Road

Welsh Assembly Government

0300 0604400

A486

Pentref Bwlch-y-Groes Village, Ffostrasol, Llandysul

22.02.2017 – 31.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

24awr / 24hr

Gwaith Wynebu / Surfacing Works

Alun Griffiths Contractors

03966 318108

CCC

A487T

Pentref Talybont Village

15.02.2017 – 31.03.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Bwrddiau Stop/Go Boards

Adnewyddu Goleuadau Stryd / Street Lighting Renewal

Welsh Assembly Government

0300 0604400

B4570

Rhiw-shon, Cwmcou

24.2.2016 – IGEC/TBC

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

24awr / 24hr

Cefnogaeth Priffyrdd / Highway Support

Amberon

08453 715050

Cyngor Sir Ceredigion County Council

De/South 01239 851604

Utilities:

Dŵr Cymru Welsh Water 08000 520130

Severn Trent Water 08007834444/ 0121 526 3136

Amey (Dŵr Cymru or SP Power) 0800521660

BT 0800 800 150

Western Power Distribution 08000 520400 / 01792 784509 (Note: WPD use LUX lights themselves but Balfour Beatty are their sub-contractors and they use Amberon.)

Spen Energy Networks 08452 722424

Wales & West Utilities 08000 111999

Young Bros (Dŵr Cymru) 07970 963343

Other: 
A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792
Forest 01633 284700 / 0800 3285250
SLD 01646 698221
Masco 07850 947139
Gap 02920 472088
Amberon 08453 715050

Cosc (Severn Trent Water) 0800 7034444

WW Bowen 07551 009 590

Alun Griffiths Construction 07966 318108

HTI (BT) - Amberon 08453 715050

O'Connor Utilities (BT) use Amberon 08453 715050

Arvan Civ Eng (BT) use A Plant Lux 08700 500792

Balfour Beatty 02920361139

Balfour Beatty (WPD) use Amberon 08453 715050

Jamsons 07970 461108

Derwen Lighting - Amberon 08453 715050

AFL (BT) - 07436 530726

J D Evans, Llanarth (Dŵr Cymru) 01545 580250

Cysylltiad / Contact

  • 01545 572572
  • technical.services@ceredigion.gov.uk
  • Cyfeiriad : Gwaith Stryd, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT Address: Streetworks, Ceredigion County Council, County Hall, Market Street, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT