Skip Navigation|

Ceredigion Temporary Traffic Lights

Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion / Ceredigion traffic delays

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) / For further works on map (note - not all works are depicted) : http://ceredigion.roadworks.org/

Diweddarwyd / Last Updated:  26.05.2017

Heol / Road


Lleoliad / Location

O / From

I / To

Rheolaeth Traffic /

Traffic Management

Rheswm /

Reason

Cyswllt A Rhif Ffôn Y Tu
Allan i Oriau Gwaith/

Out Of Hours Contact Telephone Number

Cleient/Client

Contractwr/Contractor

Taliesin, Machynlleth

30.05.2017 – 12.06.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gwaith Ceblau / Cabling Works

AFL

07436 530726

A487

From Jct Maes Crugiau to Rhydyfelin

25.05.2017 –

30.05.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

24 awr/hrs

Gwaith Dadsiltio / Desilting Works

Peter Williams

07539 161167

BT

A487

Pentref Aberarth Village

25.05.2017 – 26.05.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Gwaith Cat 1 yn Gweithio i Godi Rhigolau Suddedig / Cat 1 Works to Raise Sunken Gullies

Amberon 08453 715050

Ceredigion County Council

B4571

Penrhiwpal to Junction C1232 Rhydlewis

24.05.2017 –

06.06.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Cyweirio / Patching

Amberon 08453 715050

Ceredigion County Council

B4340

Penwern Hill, New Cross, Aberystwyth

22.05.2017 - IGEC / TBC

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Carthffosiaeth / Drainage

Amberon 08453 715050

Ceredigion County Council

Colwyn, 15 Ffordd Penparcau Road, Aberystwyth

16.05.2017 – 26.05.2017

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

24 awr/hrs

Cloddio Gwaith ar gyfer Atgyweirio ar Frys i Cebl pŵer sydd wedi Difrodi / Excavation Works for Urgent Repair to Damage Power Cable

O'Connor Utilities

07768 022778

SPEN

B4571

Penrhiwpal

18.05.2017 - IGEC / TBC

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

24awr / 24 hour

Cyweirio / Patching

Amberon 08453 715050

Ceredigion County Council

B4343

Werncoli

15.05.2017 - IGEC / TBC

Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights

Atgyweiriadau Cylfat/Culvert repairs

01970 625277

Ceredigion County Council


Lleoliad / Location

De/South 01239 851604

Utilities:

Dŵr Cymru Welsh Water 08000 520130

Amey (Dŵr Cymru or SP Power) 0800521660

BT 0800 800 150

Western Power Distribution 08000 520400 / 01792 784509 (Note: WPD use LUX lights themselves but Balfour Beatty are their sub-contractors and they use Amberon.)

Spen Energy Networks 08452 722424

Wales & West Utilities 08000 111999

Young Bros (Dŵr Cymru) 07970 963343

Other: 
A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792
Forest 01633 284700 / 0800 3285250
Masco 07850 947139
Amberon 08453 715050

WW Bowen 07551 009 590

Alun Griffiths Construction 07966 318108

HTI (BT) - Amberon 08453 715050

O'Connor Utilities (BT) use Amberon 08453 715050

Balfour Beatty 02920361139

Balfour Beatty (WPD) use Amberon 08453 715050

Jamsons 07970 461108

Derwen Lighting - Amberon 08453 715050

AFL (BT) - 07436 530726

J D Evans, Llanarth (Dŵr Cymru) 01545 580250

24 Hr Emergency Call Centres:

NMWTRA Conwy Traffic Centre 0300 1231213

Dŵr Cymru Welsh Water 0800 052 130

Severn Trent Water 0800 783 4444

Amey (sub contractors for DCWW and Severn Trent) 0800 521 660

BT 0800 023 2023

Western Power Distribution 08000 520400 / 01792 784509

Scottish Power: 0800 001 5400 or from mobile: 0330 1010 400

Wales & West Utilities 0800 111 999

Traffic Management Companies operating in Mid Wales:

A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792
Forest 01633 284700 / 0800 3285250
Masco 07850 947139
Amberon 08453 715050

WW Bowen 07551 009 590Cysylltiad / ContactCeredigion DLO South 01239 851604

Cysylltiad / Contact

  • 01545 572572
  • technical.services@ceredigion.gov.uk
  • Cyfeiriad : Gwaith Stryd, Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT Address: Streetworks, Ceredigion County Council, County Hall, Market Street, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT