Related Pages:
Skip Navigation|

Road Closures

Planned Road Closures in Ceredigion

Cysylltwch â / Contact:

Canolfan Gyswllt / Contact Centre
Rhif Ffôn / Telephone: (01545) 572572

e-bost / e-mail : gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk neu / or technical.services@ceredigion.gov.uk

Eitemau i'w lawrllwytho/Downloads

AR GYFER YR WYTHNOS SY'N CYCHWYN: 22ain Mai 2017

FOR WEEK COMMENCING: 22nd May 2017

Heol-Lleoliad:
Road-Location:
Dyddiad:
Dates:
Amserau:
Times:
Sylwadau:
Remarks:

Adnoddau:
Resources:

AberCycleFest Tour Series Aberystwyth

00:01 ar/on 26/05/17 – 02:00  ar/on 27/05/17
Glan y Môr, Rhodfa Newydd, rhan o Dan y Cae, Stryd y Ro, Maes Mihangel, Stryd Fawr Uchaf, Heol y Wig, Stryd yr Efail, Ffordd Penmaesglas, Stryd y Tollty, Maes Iago, Maes Lowri, Stryd y Brenin, Stryd Newydd, Stryd y Castell, Porth Bach /
Marine Terrace, New Prom, section of South Rd, Sea View Place, St Michael's Place, Upper Great Darkgate St, Pier St, Vulcan St, Penmaesglas Rd, Custom House St, St James' Sq, Laura Place, King St, New St, Castle St, Eastgate

13:00  ar/on 26/05/17 – 02:00 ar/on 27/05/17
Rhannau o Stryd y Bont a'r Stryd Fawr/
Sections of Bridge St and Great Darkgate St (A487T)
 
00:01 ar/on 26/05/17 – 20:00 ar/on 27/05/17
Rhodfa Fuddug / Victoria Terrace

09:00 – 17:00 ar/on 27/05/17
Cefnllan, Llanbadarn Fawr
Cyf / Ref: 35/17

26/05/17 - 27/05/17

 Yn ystod y cyfnod dan sylw/During times specified

Gwyl Feicio 2017

/ AbercCycleFest 2017 Ystwyth Cycle Club

word_newicon.gif icon AberCycleFest 35/17 [417kb]
Linc i fap/Link to map

Maes y Frenhines, Stryd Portland, Ffordd y Mor, Y Porth Bach, Heol y Wig, Y Stryd Newydd, Stryd y Castell a Maes y Llawryf / Queen's Square, Portland Street, Terrace Road, Eastgate, Pier Street, New Street, Castle Street and Laura Place
Aberystwyth

Cyf / Ref : 85/17

04/06/1713:00 - 13:30

Gorymdaith Maer/Mayoral Parade

Cyngor Aberystwyth Council

Linc i fap

Link to map

A487T
Y Ro Fawr, Rhodfa Newydd, Heol y Wig, Stryd Fawr, Ffordd y Gogledd, Morfa Mawr, Stryd Portland, Ffordd y Môr, Glan-y-Môr/
South Marine Terrace, New Promenade, Pier Street, Great Darkgate Street, North Parade, Queen's Road, Portland Street, Terrace Road, Marine Terrace
Aberystwyth

Cyf / Ref : 42/17

29/07/1714:00 - 15:00

Carnifal/
Carnival

Aberystwyth Town Carnival

Linc i fap

Link to map

B4578
Stag's Head, Tregaron

Cyf / Ref : 86/17

26/06/1707:00 - 16:00

Profi ceblau/Cabling testing

A Plant Lux for Openreach

Linc i fap

Link to map

C1012
Pontgarreg

Cyf / Ref : 002/17

24/05/17 - 26/05/1724 awr/hrs

Gwaith dyctiau/Ducting work (BT)

HT Installations

word_newicon.gif icon C1012 002/17 [568kb]
Linc i fap/Link to map

C1012
Pontgarreg

Cyf / Ref : 014/17

12/06/17 - 16/06/1724 awr/hrs

Gwaith dyctiau/Ducting work (BT)

HT Installations

word_newicon.gif icon C1012 014/17 [272kb]
Linc i fap/Link to map

C1027
Pontgarreg

Cyf / Ref : 004/17

06/06/17 - 08/06/1724 awr/hrs

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

word_newicon.gif icon C1027 004/17 [1.0Mb]
Linc i fap/Link to map

C1041
Oakford

Cyf / Ref : 006/17

19/06/17 - 30/06/1724 awr/hrsSystem ddraenio newydd/New drainage systemword_newicon.gif icon C1041 006/17 [706kb]
Linc i fap/Link to map

C1114
Felinwynt, Aberteifi/Cardigan

Cyf / Ref : 013/17

12/06/17 - 16/06/1724awr/hrs

Gosod dyctiau BT / Ducting for BT

HT Installations

word_newicon.gif icon C1114 013/17 [620kb]
linc i fap/Link to map

C1120
Y Ferwig/Verwig

Cyf / Ref : 95/17

05/06/17 - 09/06/1724awr/hrs

Gosod dyctiau BT / Ducting for BT

HT Installations

word_newicon.gif icon C1120 95/17 [466kb]
Linc i fap/Link to map

C1127
Llanrhystud

Cyf / Ref : 96/17

30/05/17 - 02/06/1724awr/hrs

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

word_newicon.gif icon C1127 96/17 [598kb]
Linc i fap/Link to map

C1128
Bwlchllan

Cyf / Ref : 016/17

21/06/17 - 22/06/1724awr/hrs

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

word_newicon.gif icon C1128 016/17 [533kb]
Linc i fap/Link to map

C1182
Penrhiwllan-Henllan, Llandysul

Cyf / Ref: 012/17

24/07/17 - 20/10/1724awr/hrs

Gwaith gosod prif bibell ddŵr newydd / Water Mains Renewal

Dŵr Cymru /Welsh Water

word_newicon.gif icon C1182 012/17 [852kb]

Linc i fap/Link to map

C1201
Aberffrwd

Cyf / Ref : 87/17

28/06/17 - 30/06/1709:30 - 15:30  yn ddyddiol/daily

Profi ceblau/Cabling testing

A Plant Lux for Openreach

Linc i fap

Link to map

Ffordd yr Odyn
Aberporth

Cyf / Ref: 008/17

05/06/17 - 06/06/1724 awr / hrs

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

word_newicon.gif icon Ffordd y Odyn 008/17 [340kb]
Linc i fap/Link to map

U1090
Nant y Moch Dam, Ponterwyd

Cyf / Ref : 017/17

18/09/17 - 22/09/1724 awr / hrs

I gael mynediad i'r gatiau winsh /to gain access to winch gates for maintenance

Statkraft Energy Ltd.

word_newicon.gif icon U1090 017/17 [433kb]
Linc i fap/Link to map

U1106
Aberffrwd

Cyf / Ref : 005/17

31/05/17 - 02/06/1724 awr / hrs

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

word_newicon.gif icon U1106 005/17 [1.1Mb]
Linc i fap/Link to map

U5350
Llanwnnen

Cyr / Ref : 86/09

15/05/17 - 26/05/17AR AGOR/NOW OPEN

Gwaith i arwynebu'r / Resurfacing work


Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

Stryd yr Eglwys
Llanon

Cyf / Ref: 007/17

09/06/1709:00 - 15:00

Polyn newydd BT/New BT pole

Utility Services Ltd

word_newicon.gif icon Stryd yr Eglwys 007/17 [307kb]
Linc i fap/Link to map

Y Rhyd(C1178) Croesfan rheilffordd/Railway Crossing 
Borth

Cyf / Ref : 89/17

29/06/17 - 30/06/1722:30 - 05:30

Cynnal a chadw gan Network Rail/Maintenance by Network Rail

Centurion Site Services

Linc i fap

Link to map

Mwldan Uchaf, Aberteifi/
Upper Mwldan, Cardigan

Cyf / Ref : 44/05

22/09/14 -
22/11/17

24 awr/hrs

Cau ar frys oherwydd cyflwr gwael wal adeilad y Guildhall/
Emergency closure due to partial wall movement (of Guildhall building)

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

word_newicon.gif icon Upper Mwldan Cardigan 44/05 [25kb]Hysbysiad Cyhoeddus/
Public Notice

Troedffordd rhwng Llwybr Seiclo Rheidol a Boulevard St Brieuc / Footway between Rheidol Cycle Path and Boulevard St Brieuc
Aberystwyth

Cyf / Ref:    81/09

26/09/16 -
22/09/17
24 awr/hrs

Diogelwch y cyhoedd tra adeiladir datblygiad preswyl newydd/
Public safety during the construction of a new residential development

WRW Construction Ltd 

Linc i fap

Link to map

Y Sgwar
Tregaron

Cyf / ref:  47/17

28/05/17 -
29/05/17
24 awr/hrs

Ffair Garon

Ffair Garon Ltd

word_newicon.gif icon Y Sgwar Tregaron 47/17 [203kb]
Linc i fap/Link to map

Ffordd yr Porthmyn, C1240, Y Sgwâr/The Square, Ffordd yr Orsaf/Station Road

Cyf / Ref: 009/17

29/07/1713:45 - 14:15

Carnifal Tregaron Carnival

Pwyllgor Carnifal y Tregaron Carnival Committee

word_newicon.gif icon Tregaron Carnival Route 009/17 [310kb]

Linc i fap/Link to map

B4353 (Clwb Golff i'r Orsaf RNLI/Golf Club to RNLI Stn.)

Cyf / Ref: 010/17

04/08/1713:00 - 14:00

Carnifal Borth Carnival

Pwyllgor Carnifal y Borth Carnival Committee

word_newicon.gif icon Carnifal Borth Carnival 010/17 [299kb]

Linc i fap/Link to map

Cadwgan, Pen Cei a ffyrdd cyswllt/Cadwgan Place, Quay Parade and link roads
Aberaeron

Cyf / Ref: 78/17

07/07/17 - 10/07/1724 awr/hrsGwyl Bwyd Mor Bae Ceredigion/Cardigan Bay Seafood Festival

Linc i fap

Link to map

I'w gadarnhau/TBC = To Be Confirmed

* Bydd y ffordd arall trwodd wedi amlygu yn felyn pan ailagorir/The alternative route will be highlighted yellow on opening