Related Pages:
Skip Navigation|

Road Closures

Planned Road Closures in Ceredigion

Cysylltwch â / Contact:

Canolfan Gyswllt / Contact Centre
Rhif Ffôn / Telephone: (01545) 572572

e-bost / e-mail : gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk neu / or technical.services@ceredigion.gov.uk

Eitemau i'w lawrllwytho/Downloads

AR GYFER YR WYTHNOS SY'N CYCHWYN: 24ain Gorffennaf 2017

FOR WEEK COMMENCING: 24th July 2017

Heol-Lleoliad:
Road-Location:
Dyddiad:
Dates:
Amserau:
Times:
Sylwadau:
Remarks:

Adnoddau:
Resources:

A487T
Y Ro Fawr, Rhodfa Newydd, Heol y Wig, Stryd Fawr, Ffordd y Gogledd, Morfa Mawr, Stryd Portland, Ffordd y Môr, Glan-y-Môr/
South Marine Terrace, New Promenade, Pier Street, Great Darkgate Street, North Parade, Queen's Road, Portland Street, Terrace Road, Marine Terrace
Aberystwyth

Cyf / Ref : 42/17

29/07/1714:00 - 15:00

Carnifal/
Carnival

Aberystwyth Town Carnival

Linc i fap

Link to map

Baker Street

Aberystwyth
15/09/2017 - 16/09/201718.00 - 18.00Gwyl Bwyd a Diod / Food & Drink FestivalLinc i fap

Link to map
Ffordd yr Orsaf, Stryd y Castell, Bont Aberteifi, Heol y Bont, Stryd Fawr, Pendre, Ffordd y Gogledd, B4548 Ffordd Gwbert

Station Road, Castle Street, Cardigan Bridge, Bridge Street, High Street, Pendre, North Road, Gwbert Road,
Aberteifi/Cardigan

Cyf / Ref : 030/17
05/08/1713.30 - 14.30Carnifal / Carnival

4CG

Linc i fap
Gogledd trwy A487
Link to map
North via A487

Linc i fap
Gogledd trwy Rhodfa'r Felin

Link to map

North via Rhodfa'r Felin

Pendre a/and Stryd y Priordy/Priory Street, Aberteifi/Cardigan

Cyf / Ref : 030/17a
04/08/201718.00 - 21.00

Ras Gyfnewid Aberteifi / Cardigan Relay Race

4CG

Linc i fap

Link to map

A486
Llandysul Bypass

Cyf / Ref : 025/17

22/07/2017 - 26/07/201724 awr/hrsGwaith i arwynebu'r briffordd / Resurfacing

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap
Cyfeiriad i'r De

Link to map
Southbound

Linc i fap
Cyfeiriad i'r Gogledd

Link to map
Northbound

B4459
Rhydowen, Pontsian, Llandysul

Cyf / Ref : 040/17

27/07/2017 - 28/07/201724 awr/hrs

Gwaith Dwr/Water Works

Dwr Cymru/Welsh Water

Linc i fap


Link to map
B4576 Blaenmad, Llanfarian

Cyf / Ref : 044/17
01/08/2017 - 03/08/201724 awr/hrs

Gwaith Dwr / Water Works

Dwr Cymru / Welsh Water

Link i fap

Link to map

C1001B
Y Ferwig, Aberteifi/Cardigan

Cyf / Ref : 039/17
15/08/2017 - 18/08/201724 awr/hrs

Gwaith Ddwythell ar ran BT / Ducting Work for BT

HT Installations Ltd

Linc i fap

Link to map
C1013
Capel Dewi, Aberystwyth

Cyf / Ref : 041/17
31/07/2017 - 01/08/201724 awr/hrsGwaith Dwr / Water Works

Dwr Cymru / Welsh Water
Linc i fap

Link to map

C1140
Llanrhystud

Cyf / Ref : 033/17

07/08/17 - 30/10/1724 awr/hrs

Gwaith cynnal pryffordd/Highway support work

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

C1182
Penrhiwllan-Henllan, Llandysul

Cyf / Ref: 012/17

24/07/17 - 20/10/1724awr/hrs

Gwaith gosod prif bibell ddŵr newydd / Water Mains Renewal

Dŵr Cymru /Welsh Water

word_newicon.gif icon C1182 012/17 [852kb]

Linc i fap/Link to map

C1086
Pentre'r Felin, Cellan, Lampeter

Cyf/Ref : 037/17

26/07/2017 - 27/07/201724 awr/hrs

Gwaith Dwr/Water Works

Dwr Cymru/Welsh Water

Linc i fap

Link to map

U1090
Nant y Moch Dam, Ponterwyd

Cyf / Ref : 017/17

18/09/17 - 22/09/1724 awr/hrs

I gael mynediad i'r gatiau winsh /to gain access to winch gates for maintenance

Statkraft Energy Ltd.

word_newicon.gif icon U1090 017/17 [433kb]
Linc i fap/Link to map

Heol y Dwr/Water Street
Cei Newydd/New Quay

Cyf / Ref : 018/17

12/07/17 - 26/07/1724 awr/hrs

System ddraenio newydd/New drainage system

Cyngor Sir Ceredigion County Council

word_newicon.gif icon Heol y Dwr_Water Street 018/17 [802kb]
Linc i fap/Link to map

Mwldan Uchaf, Aberteifi/
Upper Mwldan, Cardigan

Cyf / Ref : 44/05

22/09/14 -
22/11/17

24 awr/hrs

Cau ar frys oherwydd cyflwr gwael wal adeilad y Guildhall/
Emergency closure due to partial wall movement (of Guildhall building)

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

word_newicon.gif icon Upper Mwldan Cardigan 44/05 [25kb]Hysbysiad Cyhoeddus/
Public Notice

Troedffordd rhwng Llwybr Seiclo Rheidol a Boulevard St Brieuc / Footway between Rheidol Cycle Path and Boulevard St Brieuc
Aberystwyth

Cyf / Ref:    81/09

26/09/16 -
22/09/17
24 awr/hrs

Diogelwch y cyhoedd tra adeiladir datblygiad preswyl newydd/
Public safety during the construction of a new residential development

WRW Construction Ltd 

Linc i fap

Link to map

Ffordd yr Porthmyn, C1240, Y Sgwâr/The Square, Ffordd yr Orsaf/Station Road

Cyf / Ref: 009/17

29/07/1713:45 - 14:15

Carnifal Tregaron Carnival

Pwyllgor Carnifal y Tregaron Carnival Committee

word_newicon.gif icon Tregaron Carnival Route 009/17 [310kb]

Linc i fap/Link to map

B4353 (Clwb Golff i'r Orsaf RNLI/Golf Club to RNLI Stn.)

Cyf / Ref: 010/17

04/08/1713:00 - 14:00

Carnifal Borth Carnival

Pwyllgor Carnifal y Borth Carnival Committee

word_newicon.gif icon Carnifal Borth Carnival 010/17 [299kb]

Linc i fap/Link to map

Heol y llan, Llanbadarn Fawr
Aberystwyth

Cyf / Ref : 022/17

12/08/201709:00 - 24:00

Carnifal Llanbadarn Fawr Carnival

Llanbadarn Fawr & Square Dealers Community Association

word_newicon.gif icon Carnifal Llanbadarn Carnival 022/17 [258kb]
Linc i fap/Link to map

Tref Aberaeron Town

Cyf / Ref : 011/17

13/08/1707:00 - 18:00Gwyl Merlod a Chobiau Cymreig / Aberaeron Festival of Welsh Ponies and Cobs

word_newicon.gif icon Aberaeron 11/17 [301kb]
Linc i fap/Link to map

Linc i fap

Link to map

I'w gadarnhau/TBC = To Be Confirmed

* Bydd y ffordd arall trwodd wedi amlygu yn felyn pan ailagorir/The alternative route will be highlighted yellow on opening