Related Pages:
Skip Navigation|

Road Closures

Planned Road Closures in Ceredigion

Cysylltwch â / Contact:

Canolfan Gyswllt / Contact Centre
Rhif Ffôn / Telephone: (01545) 572572

e-bost / e-mail : gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk neu / or technical.services@ceredigion.gov.uk

Eitemau i'w lawrllwytho/Downloads

AR GYFER YR WYTHNOS SY'N CYCHWYN: 13 Tachwedd 2017

FOR WEEK COMMENCING: 13 November 2017

Heol-Lleoliad:
Road-Location:
Dyddiad:
Dates:
Amserau:
Times:
Sylwadau:
Remarks:

Adnoddau:
Resources:

B4321
Llangrannog

Cyf/Ref : 085/17

30/11/1709:00 - 16:00

Polyn newydd BT pole replacement

Utility Services Ltd

Linc i fap

Y trywydd newydd ddim yn addas i gerbydau hir

Link to map

The alternative route is not suitable for long vehicles

B4334
Rhydlewis

Cyf / Ref : 073/17
23/11/1709:00 - 16:00

Polyn newydd BT pole replacement

Utility Services Ltd

Linc i fap

Link to map

B4339
Ciliau Aeron

Cyf / Ref : 123/17

27/11/17 - 22/12/1724 awr/hrs

Gwaith amnewid cylfat/Culvert replacement works

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

B4343
Ponterwyd

Cyf / Ref : 149/17

06/12/1709:00 - 16:00

Ailosod ceblau a polion / Replace cables and poles

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

Link to map

B4353
Croesfan Rheilffordd Ynyslas/Ynyslas Level Crossing

Borth

17/12/17 - 22/12/1724 awr/hrs

Gwaith cynnal a chadw i'r groesfan/Maintenance work to the level crossing

Centurion Site Services

Linc i fap

Link to map

B4572
Clarach

Cyf / Ref : 128/17

22/11/1709:00 - 16:00

Adnewyddu polyn trydan a ceblau / Replacing electricity pole & cables

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

Link to map

B4577
Bethania

Cyf / Ref : 129/17

27/11/17 - 29/11/1724 awr/hrs

Polyn newydd BT pole replacement

Utility Services Ltd

Linc i fap

Link to map

C1011
Ger/Nr Ffarm Banc Farm, Llwynygroes

Cyf / Ref : 065/17

I'w gadarnhau / To Be Confirmed

24 awr/hrs

Gwaith Draenio Newydd yn y Briffordd / New Highway Drainage

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

C1012
Llangrannog

Cyf / Ref : 141/17

04/12/1700:01 - 23:59

Gwaith i'r Gerbytffordd / Carriageway Work

HT Installations Ltd

Linc i fap

Link to map

C1012
Tresaith

Cyf / Ref : 137/17

28/11/17 - 29/11/1724 awr/hrs

Gwaith gwasanaeth dŵr / Water service works

Dŵr Cymru / Welsh Water

Linc i fap

Link to map

C1027
Pontgarreg

Cyf / Ref : 120/17

20/11/17 - 21/11/1724 awr/hrs

Gwaith gwasanaeth dŵr / Water service works

Dŵr Cymru / Welsh Water

Linc i fap

Link to map

C1027
Llangrannog

Cyf / Ref : 135/17

23/11/17 - 24/11/1724 awr/hrs

Gwaith gwasanaeth dŵr / Water service works

Dŵr Cymru / Welsh Water

Linc i fap

Link to map

C1038
Silian

Cyf / Ref : 145/17

28/11/17 - 02/12/1708:00-17:00

Arwynebu'r Ffordd / Resurfacing

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

C1101
Lampeter

Cyf / Ref : 122/17

13/11/17 - 17/11/1708:00-17:00

Arwynebu'r Ffordd / Resurfacing

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

C1131
Ciliau Aeron

Cyf / Ref : 148/17

14/11/1709:00 - 16:00

Utility Services Ltd

Polyn newydd BT Pole replacement

C1132
Rhydlewis

Cyf / Ref : 139/17

28/11/17 - 30/11/201724 awr/hrs

Gwaith dyctio ar gyfer BT / Ducting Work for BT

HT Installations Ltd

Linc i fap

Link to map

C1140
Llanrhystud

Cyf / Ref : 033/17

18/09/17 am ddeuddeg wythnos/for 12 weeks

24 awr/hrs

Gwaith cynnal pryffordd/Highway support work

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

C1164
Cellan

Cyf / Ref : 138/17

20/11/17 - 24/11/1708:00-17:00

Arwynebu'r Ffordd / Resurfacing

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap
Y trywydd newydd ddim yn addas i gerbydau hir

Link to map
The alternative route is not suitable for long vehicles

C1174
Llechryd

Cyf / Ref : 119/17

16/11/17 - 17/11/1724 awr/hrs

Gwaith gwasanaeth dŵr / Water service works

Dŵr Cymru / Welsh Water

Linc i fap

Link to map

U1056
Bontgoch

Cyf / Ref : 154/17
16/11/17 - I'w gadarnhau / to be confirmed24 awr/hrs

Cau ffordd mewn argyfwng i atgyweirio erydiad / Emergency road closure to repair erosion

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap
Does dim trywydd newydd

Link to map
There is no alternative route

U1607
Silian

Cyf / Ref : 144/17

27/11/17 - 01/12/1708:00-17:00

Arwynebu'r Ffordd / Resurfacing

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap
Dim ffordd drwodd

Link to map
No through road

U5068 Betws Ifan

Cyf / Ref : 066/17

04/12/17 - 26/12/17

24 awr/hrs

Ailosod System Draenio a Atgyweirio Ffyrdd / Replacement Drainage and Road Repairs

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

U5176
Ciliau Aeron

Cyf / Ref : 127/17

21/11/17 - 22/11/1724 awr/hrs

Cysylltiad Newydd / New Connection

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

Stryd Cae Glas / Greenfield Street
Aberystwyth

Cyf / Ref : 150/17

03/12/1707:00 - 17:00

Gwaith gwasanaeth dŵr / Water service works

Dŵr Cymru / Welsh Water

Linc i fap

Link to map

Coedlan y Parc / Park Avenue & Boulevard St Brieuc
Aberystwyth

Cyf / Ref : 075/17

13/11/17 - 14/11/17
20/11/17 - 21/11/17
27/11/17 - 28/11/17

06:00 - 00:00

Lôn ar gau dros dro / Temporary lane closure:- Ffair Aberystwyth / Aberystwyth Fair 2017

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Llanbedr Pont Steffan / Lampeter

Cyf / Ref : 111/17

07/12/1716:00-20:00

Ffair Nadolig / Christmas Fair

Lampeter Chamber of Trade

Linc i fap

Link to map

Lôn Eben, Aberteifi / Ebens Lane
Aberteifi/Cardigan

Cyf / Ref : 096/17

13/11/17 - 26/11/1724 awr/hrs

Dymchwel Adeilad / Demolition of Building

J James

Linc i fap

Link to map 

Mwldan Uchaf, Aberteifi/
Upper Mwldan, Cardigan

Cyf / Ref : 44/05

22/09/14 -
22/05/18

24 awr/hrs

Cau ar frys oherwydd cyflwr gwael wal adeilad y Guildhall/
Emergency closure due to partial wall movement (of Guildhall building)

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

Stryd Powel / Powell Street
Aberystwyth

Cyf / Ref : 124/17

29/11/17 - 30/11/17

24 awr/hrs

Laying new gas service / Gosod gwasanaeth nwy newydd

Wales & West Utilities

Linc i fap

Link to map

Maes Lowri, Heol y Wig, Stryd Fawr, Sgwar Owain Glyndwr, Stryd y Poptry
Laura Place, Pier St, Great Darkgate St, Owain Glyndwr Square, Baker St
Aberystwyth

Cyf / Ref : 093/17

02/12/1707:30-20:00

Gorymdaith a Digwyddiad Goleuo'r Goeden Nadolig  a Gorymdaith Llusernau / Christmas Lights & Lanterns Parade & Event

Menter Aberystwyth

Linc i fap

Link to map

Pendre, Stryd Fawr, Rhiw'r Grosvenor, Aberteifi
Pentre, High Street, Grovenor Hill, Cardigan

Cyf / Ref : 134/17

08/12/1718:45 - 19:45

Gorymdaith Llusernau Cymunedol / Community Lantern Parade

Small World Theatre

Linc i fap

Link to map

I'w gadarnhau/TBC = To Be Confirmed

* Bydd y ffordd arall trwodd wedi amlygu yn felyn pan ailagorir/The alternative route will be highlighted yellow on opening