Related Pages:
Skip Navigation|

Road Closures

Planned Road Closures in Ceredigion

Cysylltwch â / Contact:

Canolfan Gyswllt / Contact Centre
Rhif Ffôn / Telephone: (01545) 572572

e-bost / e-mail : gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk neu / or technical.services@ceredigion.gov.uk

Eitemau i'w lawrllwytho/Downloads

AR GYFER YR WYTHNOS SY'N CYCHWYN: 27ain Mawrth 2017

FOR WEEK COMMENCING: 27th March 2017

Heol-Lleoliad:
Road-Location:
Dyddiad:
Dates:
Amserau:
Times:
Sylwadau:
Remarks:

Adnoddau:
Resources:

AberCycleFest Tour Series Aberystwyth

Cyf / Ref: 35/17

25/05/17 - 27/05/17

I'w gadarnhau/ To be Confirmed

AbercCycleFest/Ystwyth Cycle Club

A487T
11:15 - 11:30
Stryd Fawr Uchaf, Stryd Fawr/
Upper Great Darkgate St, Great Darkgate St 

11:15 - 12:30
Stryd y Popty/ Baker St
Aberystwyth

Cyf / Ref : 38/17

14/04/17

Gorymdaith y Tystio/
March of Witness

St Michael's Church

Linc i fap

Link to map

Stryd Portland / Portland Street
Aberystwyth

Cyf / Ref : 76/17

27/04/17 - 28/04/1724awr/hrs

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

A487T
Y Ro Fawr, Rhodfa Newydd, Heol y Wig, Stryd Fawr, Ffordd y Gogledd, Morfa Mawr, Stryd Portland, Ffordd y Môr, Glan-y-Môr/
South Marine Terrace, New Promenade, Pier Street, Great Darkgate Street, North Parade, Queen's Road, Portland Street, Terrace Road, Marine Terrace
Aberystwyth

Cyf / Ref : 42/17

29/07/1714:00 - 15:00

Carnifal/
Carnival

Aberystwyth Town Carnival

Linc i fap

Link to map

Y Porth Bach / Eastgate
Aberystwyth

Cyf / Ref : 72/17

30/03/17 - 31/03/1724awr/hrs

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

Linc to map

Link to map

Ffordd y Gogledd/North Road
Aberystwyth

Cyf / Ref : 74/17

03/04/17 - 07/04/1724awr/hrs

Gosod dyctiau BT / Ducting for BT

HT Installations

Linc i fap
traffig i'r de-ddwyrain

Link to map
south-eastbound

Linc i fap
traffig i'r gogledd-gorllewin

Link to map
north-westbound

B4337
Temple Bar

Cyf / Ref : 85/11

06/04/17 - 10/04/1708:00 - 17:00 yn ddyddiol/daily

Gwaith i arwynebu'r / Resurfacing work


Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

B4321
Capel Crannog, Llangrannog

Cyf / Ref : 50/17

20/03/17 -  7/04/1724awr/hrs

Gwaith cynnal y briffordd/
Highway support

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

B4334
Aberbanc

Cyf / Ref : 88/09

15/02/17 -
31/03/17
24awr/hrsAdnewyddu'r brif bibell ddwr/
Water main replacement

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

C1056
Aberarth (U1555-C1014)

Cyf / Ref : 86/03

27/03/17 - 31/03/1708:00 - 17:00 yn ddyddiol/daily

gwaith i arwynebu'r / Resurfacing work


Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

C1022
New Row

Cyf / Ref : 20/17

1/04/17 -
2/04/17
24awr/hrs

Adfer gwasanaeth BT/
Restoring BT service

BT Openreach

Linc i fap

Link to map

C1049
Bow Street

Cyf / Ref : 33/17

6/03/17 -
7/04/17
09:00 - 15:15
yn ddyddiol/daily

Gosod mesurau tawelu traffig a gwaith priffordd/
Installing traffic calming measures & highway works

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

C1080
Llanerchaeron

Cyf / Ref : 86/04

03/04/17 - 07/04/17

08:00 - 17:00
yn ddyddiol/daily

Gwaith i arwynebu'r / Resurfacing work


Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

C1105
Plwmp

Cyf / Ref : 84/17

10/04/17 - 14/04/17

08:00 - 17:00
yn ddyddiol/daily

Gwaith i arwynebu'r / Resurfacing work


Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

U1655
Llanfair Clydogau

Cyf / Ref : 81/17

08/05/17 - 12/05/1724awr/hrs

Gosod dyctiau BT / Ducting for BT

HT Installations

Linc i map

Link to map

U1665
Cellan

Cyf / Ref:

  27/03/17 - 24/04/1724awr/hrs

Adnewyddu cwlfert/
Replacing culvert

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

U5072
Sarnau

Cyf / Ref : 75/17

06/04/17 - 07/04/1724awr/hrs

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

U1466
Penuwch

Cyf / Ref : 71/17

28/03/17  08:00 - 15:00

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

UX17
Llechryd

Cyf / Ref : 80/17

10/04/1708:00 - 18:00

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water service

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

Mwldan Uchaf, Aberteifi/
Upper Mwldan, Cardigan

Cyf / Ref : 44/05

22/09/14 -
22/05/17

24 awr/hrs

Cau ar frys oherwydd cyflwr gwael wal adeilad y Guildhall/
Emergency closure due to partial wall movement (of Guildhall building)

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

word_newicon.gif icon Upper Mwldan Cardigan 44/05 [25kb]Hysbysiad Cyhoeddus/
Public Notice

Troedffordd rhwng Llwybr Seiclo Rheidol a Boulevard St Brieuc / Footway between Rheidol Cycle Path and Boulevard St Brieuc
Aberystwyth

Cyf / Ref:    81/09

26/09/16 -
22/09/17
24 awr/hrs

Diogelwch y cyhoedd tra adeiladir datblygiad preswyl newydd/
Public safety during the construction of a new residential development

WRW Construction Ltd 

Linc i fap

Link to map

Stryd Santes Fair Uchaf, Aberteifi/
Upper St Mary St Cardigan

Cyf / Ref : 23/17
20/03/17 - 31/03/1724 awr/hrs

Adnewyddu gwlis/
Gully replacement

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

05:00 – 15:00  
Rhodfa Fuddug, Glan-y-môr, Rhodfa Newydd, Stryd y Brenin, Y Ro Fawr, Ffordd yr Orsaf Heddlu, Maes Albert; rhannau o Heol y Wig, Tan-y-cae, Ffordd y Cei
Victoria Terrace, Marine Terrace, New Promenade,
King St, South Marine Terrace, Police Station Road, Albert Place, sections of Pier St, South Road, Quay Road
10:00 – 13:00
Heol Minafon / Riverside Terrace
Aberystwyth

Cyf / Ref : 21/17

14/05/17

Râs am Fywyd /
Race for Life

Cancer Research Uk

Linc i fap

Link to map

Stryd y Priordy, Styd Fawr, Aberteifi/
Priory St, High St Cardigan

Cyf / Ref : 34/17

14/04/1711:30 - 12:00

Gorymdaith y Tystio/
Walk of Witness

Cardigan Churches Together

Linc i fap

Link to map

Y Sgwar
Tregaron

Cyf / ref:  47/17

28/05/17 -
29/05/17
24 awr/hrs

Ffair Garon

Ffair Garon Ltd

LInc I fap

Linc to map

Ffordd y Gogledd, Feidrfair, Stryd y Priordy, Stryd Morgan, Strand, Heol y Bont, Stryd Fawr, Pendre, Stryd y Cei, Rhes y Coleg, Stryd y Baddon-dy, Stryd Wiliam, Pwllhai, Lôn Chancery, Stryd y Santes Fair, rhannau o Stryd Napier a Feidrhenffordd, Stryd y Castell, Aberteifi/
North Road, Feidrfair, Priory Street, Morgan Street, Strand, Bridge Street, High Street, Pendre, Quay Street, College Row, Bath-house Road,  William Street, Pwllhai, Chancery Lane, St Mary Street, sections of Napier Street and Feidrhenffordd, Castle Street (between its junctions with B4546 St Dogmael's Road and Bridge Street), Cardigan

Cyf / Ref: 39/17

29/04/1713:30 - 16:30

Sioe Sadwrn Barlys/
Barley Saturday

Pwyllgor Sioe Sadwrn Barlys Aberteifi

Linc i fap

Link to map

Cadwgan, Pen Cei a ffyrdd cyswllt/Cadwgan Place, Quay Parade and link roads
Aberaeron

Cyf / Ref: 78/17

07/07/17 - 10/07/1724 awr/hrsCardigan Bay Seafood Festival

Cadwgan, Pen Cei a ffyrdd cyswllt/Cadwgan Place, Quay Parade and link roads
Aberaeron

Cyf /Ref :79/17

30/04/1711:00 - 16:30Minis on the Prom

Linc i fap

Link to map

Lôn y Farchnad, Aberteifi /
Market Lane,  Cardigan

Cyf / Ref : 62/17

27/03/17 - 31/03/1724 awr/hrs

Gwasanaeth nwy newydd / New gas service

Wales & West Utilities

Linc i fap - i'r gorllewin

Link to map - westbound

Linc i fap - i'r dwyrain

Link to map - eastbound

I'w gadarnhau/TBC = To Be Confirmed

* Bydd y ffordd arall trwodd wedi amlygu yn felyn pan ailagorir/The alternative route will be highlighted yellow on opening