Related Pages:
Skip Navigation|

Road Closures

Planned Road Closures in Ceredigion

Cysylltwch â / Contact:

Canolfan Gyswllt / Contact Centre
Rhif Ffôn / Telephone: (01545) 572572

e-bost / e-mail : gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk neu / or technical.services@ceredigion.gov.uk

Eitemau i'w lawrllwytho/Downloads

AR GYFER YR WYTHNOS SY'N CYCHWYN:20fed Chwefror 2017

FOR WEEK COMMENCING: 20th February 2017

Heol-Lleoliad:
Road-Location:
Dyddiad:
Dates:
Amserau:
Times:
Sylwadau:
Remarks:

Adnoddau:
Resources:

A487T
Stryd Fawr Uchaf, Stryd Fawr, Stryd y Popty,
Stryd Portland, Ffordd y Môr, Stryd y Baddon /
Upper Great Darkgate St, Great Darkgate St, Baker St, Portland St, Terrace Rd, Bath St
Aberystwyth

Cyf / Ref : 24/17

4/03/1713:00 - 14:15

Pared Gwyl Dewi/
St David's Day Parade
Aberystwyth

Cymdeithas Pared Gwyl Dewi Aberystwyth

Linc i fap

Link to map

Feidrfair, Aberteifi/Cardigan

Cyf / Ref : 44/17
20/02/17 - 24/02/1718:00 - 00:00
unig noswaithiau/evenings only

Gwaith arwynebu/Resurfacing work

Cyngor Sir Ceredi/gion
County Council

Linc i fap

Link to map

B4321
Capel Crannog, Llangrannog

Cyf / Ref : 50/17

20/03/17 -  4/07/1724awr/hrs

Gwaith cynnal y briffordd/
Highway support

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

B4334
Aberbanc

Cyf / Ref : 88/09

15/02/17 -
31/03/17
24awr/hrsAdnewyddu'r brif bibell ddwr/
Water main replacement

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

B4343, C1113, U1518
Llanddewi Brefi

Cyf / Ref\; 03/17

12/03/1711:45 - 13:45

Râs 10k Race

Râs Gwyl Dewi

Linc i fap

Link to map

B4476
Llandysul

Cyf / Ref : 48/17

20/03/1708:00 - 17:00

Clirio dyct/
Duct clearing

HTInstallations Ltd

Linc i fap - traffic i'r de
Link to map - southbound
Linc i fap - traffig i'r gogledd
Link to map - northbound

B4576
Bethania

Cyf / Ref : 08/17

20/02/17 -
03/03/17
24awr/hrs

Gosod dyctiau/
Duct laying

AFL Services Ltd

Linc i fap

Link to map

C1014
Ciliau Aeron

Cyf / Ref: 36/17

23/02/17 - 27/02/1724awr/hrs

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water main

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

C1019
Bont Goch (Elerch)

Cyf / Ref : 10/17

20/02/17 - 24/02/1724awr/hrs

Gosod dyctiau/
duct laying

AFL Services Ltd

Linc  i fap

Link to map

C1022
New Row

Cyf / Ref : 20/17

1/04/17 -
2/04/17
24awr/hrs

Adfer gwasanaeth BT/
Restoring BT service

BT Openreach

Linc i fap

Link to map

C1049
Bow Street

Cyf / Ref : 33/17

6/03/17 -
7/04/17
09:00 - 15:15
yn ddyddiol/daily

Gosod mesurau tawelu traffig a gwaith priffordd/
Installing traffic calming measures & highway works

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

C1054
Maesymeillion

Cyf / Ref : 53/17

28/02/17
rhwng/between 14:00 and 17:30
-
01/03/17
rhwng/between 09:00 and 14:00

Glanhau'r brif bibell ddwr/
Cleaning water main

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

C1055
Cnwch Coch

Cyf / Ref: 16/17

27/03/17 -
29/03/17
3 days

Gosod dyctiau/
Duct laying

AFL Services Ltd

Linc i fap

Link to map

C1055
Llangwyryfon

Cyf / Ref : 58/17

  6/03/17 -
10/03/17
24awr/hrs

Gosod dyctiau/
Duct laying

AFL Services Ltd

Linc i fap

Link to map

C1075
Maesymeillion

Cyf / Ref : 52/17

rhwng/between 12:00 and 17:30
-
01/03/17
rhwng/between 09:00 and 14:00

Glanhau'r brif bibell ddwr/
Cleaning water main

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

C1092
Bronant

Cyf / Ref : 19/17

  i'w gadarnhau/
tbc
5 days

Dymchwell adeilad wrth ymyl y ffordd/
Demolition of roadside building

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

C1108
Llanarth

Cyf / Ref : 43/17

22/02/17 -
23/02/17
2 days

Atgyweirio'r gwasanaeth dwr/
Repairs to water main

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

U1516
Llanddewi Brefi

Cyf / Ref : 02/17

12/03/1711:00 - 13:30

Râs 5k Race

Râs Gwyl Dewi

Linc i fap

Link to fap

U1665
Cellan

Cyf / Ref:

27/02/17 - 24/03/1724awr/hrs

Adnewyddu cwlfert/
Replacing culvert

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

U5015
Llechryd

Cyf / Ref : 87/07

  5/12/16 -
10/03/17
24awr/hrs

Adnewyddu'r brif bibell ddwr/
Water main renewal

Dwr Cymru Welsh Water

Linc i fap

Link to map

Mwldan Uchaf, Aberteifi/
Upper Mwldan, Cardigan

Cyf / Ref : 44/05

22/09/14 -
22/05/17

24 awr/hrs

Cau ar frys oherwydd cyflwr gwael wal adeilad y Guildhall/
Emergency closure due to partial wall movement (of Guildhall building)

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

word_newicon.gif icon Upper Mwldan Cardigan 44/05 [25kb]Hysbysiad Cyhoeddus/
Public Notice

Troedffordd rhwng Llwybr Seiclo Rheidol a Boulevard St Brieuc / Footway between Rheidol Cycle Path and Boulevard St Brieuc
Aberystwyth

Cyf / Ref:    81/09

26/09/16 -
22/09/17
24 awr/hrs

Diogelwch y cyhoedd tra adeiladir datblygiad preswyl newydd/
Public safety during the construction of a new residential development

WRW Construction Ltd 

Linc i fap

Link to map

Rhes y Morwyr, Cei Newydd/
Marine Terrace, New Quay

Cyf / Ref : 13/17

6/02/17 -
3/03/17
24 awr/hrs

Ailgodi wal gynnal y briffordd/
Reconstruction of highway retaining wall

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

Stryd Santes Fair Uchaf, Aberteifi/
Upper St Mary St Cardigan

Cyf / Ref : 23/17
20/03/17 - 31/03/1724 awr/hrs

Adnewyddu gwlis/
Gully replacement

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

Pwllhai
Aberteifi / Cardigan

Cyf / Ref : 27/17 a & b

06/03/17 -
10/03/17
24 awr/hrs

Adnewyddu pibell draen sydd wedi torri/
Replacing broken road drain pipe

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap - i'r dwyrain
Link to map - eastbound
Linc i fap- i'r gorllewin
Link to map - westbound

Stryd y Santes Fair Isaf, Aberteifi/
Lower ST Mary St Cardigan

Cyf / ref : 28/17

13/03/17 - 17/03/1724 awr/hrs

Atgyweirio'r draen yn y ffordd/
Repairs to road drain

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

05:00 – 15:00  
Rhodfa Fuddug, Glan-y-môr, Rhodfa Newydd, Stryd y Brenin, Y Ro Fawr, Ffordd yr Orsaf Heddlu, Maes Albert; rhannau o Heol y Wig, Tan-y-cae, Ffordd y Cei
Victoria Terrace, Marine Terrace, New Promenade,
King St, South Marine Terrace, Police Station Road, Albert Place, sections of Pier St, South Road, Quay Road
10:00 – 13:00
Heol Minafon / Riverside Terrace
Aberystwyth

Cyf / Ref : 21/17

14/05/17

Râs am Fywyd /
Race for Life

Cancer Research Uk

Linc i fap

Link to map

Stryd y Priordy, Styd Fawr, Aberteifi/
Priory St, High St Cardigan

Cyf / Ref : 34/17

14/04/1711:30 - 12:00

Gorymdaith y Tystio/
Walk of Witness

Cardigan Churches Together

Linc i fap

Link to map

I'w gadarnhau/TBC = To Be Confirmed

* Bydd y ffordd arall trwodd wedi amlygu yn felyn pan ailagorir/The alternative route will be highlighted yellow on opening