Related Pages:
Skip Navigation|

Road Closures

Planned Road Closures in Ceredigion

Cysylltwch â / Contact:

Canolfan Gyswllt / Contact Centre
Rhif Ffôn / Telephone: (01545) 572572

e-bost / e-mail : gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk neu / or technical.services@ceredigion.gov.uk

Eitemau i'w lawrllwytho/Downloads

AR GYFER YR WYTHNOS SY'N CYCHWYN: 18fed Medi 2017

FOR WEEK COMMENCING: 18th September 2017

Heol-Lleoliad:
Road-Location:
Dyddiad:
Dates:
Amserau:
Times:
Sylwadau:
Remarks:

Adnoddau:
Resources:

A4120 Heol-y-Bont - Croesfan Rheiffordd/Railway Crossing
Llanbadarn Fawr

Cyf / Ref : 083/17

12/11/1700:25 - 08:45

Gwaith cynnal a chadw i'r groesfan rheilffordd/Maintenance work to the railway crossing

Centurion Site Services

Linc i fap 
Y ffordd arall i draffig sy'n teithio i gyfeiriad y gogledd 

Link to map
Alternative route for northbound traffic

Linc i fap 
Y ffordd arall i draffig sy'n teithio i gyfeiriad y de
 
Link to map 
Alternative route for southbound traffic

C1010
Royal Oak Irish Bridge, Bow Street

Cyf / Ref : 054/17
18/09/2017 - 29/09/201724 awr/hrs

Gwaith amnewid cylfat/Culvert replacement works

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

C1025
Cwm Rheidol

Cyf / Ref : 048/17

15/10/201710:45am - 12:45pm

Digwyddiad Arbennig Cau Ffordd / Special event road closure - Râs Hwyl 5k Cwm Rheidol 5k Fun Run

PTA Penllwyn Primary school

Linc i fap

Link to map

C1047
Cylfat Afon Morgan Culvert, Trichrug, Dwyrain/East of Cilcennin

Cyf / Ref : 053/17

18/09/17 - 13/10/1724 awr/hrs

Gwaith amnewid cylfat/Culvert replacement works

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

C1116
Llanon, SY23 5LA

Cyf / Ref : 089/17

03/10/17 - 04/10/1724 awr/hrs

Gwaith gwasanaeth dŵr / Water service works

Dŵr Cymru / Welsh Water

Linc i fap

Link to map

C1127
Llanrhystud

Cyf / Ref : 081/17

30/10/17 - 03/11/1724 awr/hrs

Gwaith Dyctio ar ran BT / Ducting Work for BT

HT Installations Ltd

Linc i fap

Link to map

C1131
Ty-Glyn, Ciliau-Aeron

Cyf / Ref : 062/17

05/10/1709:00 - 16:00

Polyn newydd BT pole replacement

Utility Services Ltd

Linc i fap

Link to map

C1133
Talybont

Cyf / Ref : 087/17

26/09/1709:00 - 16 ;30

Adnewyddu Ceblau / Replacing Cables

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

Link to map

C1140
Llanrhystud

Cyf / Ref : 033/17

18/09/17 am ddeuddeg wythnos/for 12 weeks

24 awr/hrs

Gwaith cynnal pryffordd/Highway support work

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

C1157
Llys Iwan, Dole, Llandre

Cyf / Ref : 090/17

05/10/1708:00-16:30

Adnewyddu Ceblau / Replacing Cables

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

Link to map

C1159
Penmorfa, Penbryn, Llandysul

Cyf / Ref : 079/17
05/10/1700:01 - 23:59

Gwaith Dyctio ar ran BT / Ducting Work for BT

HT Installations Ltd

Linc i fap

Link to map

C1182
Penrhiwllan-Henllan, Llandysul

Cyf / Ref: 012/17

Pryd angenrheidiol/When necessary hyd at/until 20/10/1724awr/hrs

Gwaith gosod prif bibell ddŵr newydd / Water Mains Renewal

Dŵr Cymru /Welsh Water

word_newicon.gif icon C1182 012/17 [852kb]

Linc i fap/Link to map

U1007
Talybont

Cyf / Ref : 088/17

27/09/1709:00 - 16.30

Adnewyddu Ceblau / Replacing Cables

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

Link to map

U1090
Nant y Moch Dam, Ponterwyd

Cyf / Ref : 017/17

18/09/17 - 22/09/1724 awr/hrs

I gael mynediad i'r gatiau winsh /to gain access to winch gates for maintenance

Statkraft Energy Ltd.

word_newicon.gif icon U1090 017/17 [433kb]
Linc i fap/Link to map

U1208
Llanrhystud

Cyf / Ref : 042/17

16/10/201709:30-15:30

Mynediad i Strwythr Uwchben / Access to Overhead Structure (BT)

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

Link to map

U1665
Cellan

Cyf / Ref : 082/17

26/09/17 - 29/09/1724 awr/hrs

Gwaith Dyctio ar ran BT / Ducting Work for BT

HT Installations Ltd

Linc i fap

Link to map

U1511
Ger/Near Gamallt, Tregaron

Cyf / Ref : 055/17

13/09/17 - 11/10/1724 awr/hrs

Gwaith amnewid cylfat/Culvert replacement works

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Link i fap

Link to map

U5068 Betws Ifan

Cyf / Ref : 066/17

31/10/17 - 22/11/1724 awr/hrs

Ailosod System Draenio a Atgyweirio Ffyrdd / Replacement Drainage and Road Repairs

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Linc i fap

Link to map

U5099
Brynhoffnant, Llandysul

Cyf / Ref : 091/17
15/09/17 - 21/09/1724 awr/hrs

Cau Ffordd Mewn Argyfwng/Emergency Road Closure

Gwaith gwasanaeth dŵr / Water service works

Dŵr Cymru / Welsh Water

Linc i fap

Link to map

U5104
Cwlfert Dyffryn Saith Culvert, Tresaith

Cyf / Ref : 051/17

16/10/17 - 20/10/1724 awr/hrs

Gwaith amnewid cylfat/Culvert replacement works

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Link i fap

Link to Map

U5186
Llanarth

Cyf / Ref : 061/17

04/10/17 - 06/10/1724 awr/hrs

Gwaith Dyctio ar ran BT / Ducting Work for BT

HT Installations Ltd

Linc i fap

Link to map

U5244
Llandygwydd, Aberteifi / Cardigan

Cyf / Ref : 076/17

20/09/17 - 21/09/1724 awr/hrs

Gwaith gwasanaeth dŵr / Water service works

Dŵr Cymru / Welsh Water

Link i fap

Link to map

Mwldan Uchaf, Aberteifi/
Upper Mwldan, Cardigan

Cyf / Ref : 44/05

22/09/14 -
22/11/17

24 awr/hrs

Cau ar frys oherwydd cyflwr gwael wal adeilad y Guildhall/
Emergency closure due to partial wall movement (of Guildhall building)

Cyngor Sir Ceredigion
County Council

Linc i fap

Link to map

word_newicon.gif icon Upper Mwldan Cardigan 44/05 [25kb]Hysbysiad Cyhoeddus/
Public Notice

Troedffordd rhwng Llwybr Seiclo Rheidol a Boulevard St Brieuc / Footway between Rheidol Cycle Path and Boulevard St Brieuc
Aberystwyth

Cyf / Ref:    81/09

26/09/16 -
22/09/17
24 awr/hrs

Diogelwch y cyhoedd tra adeiladir datblygiad preswyl newydd/
Public safety during the construction of a new residential development

WRW Construction Ltd 

Linc i fap

Link to map


Heol y Llan, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

Cyf / Ref : 049/17

04/10/1709:00 - 15:30

Gosod Carreg Goffa – Dathlu 100 Mlynedd

Laying a Commemorative Stone – 100 Year Anniversary

Linc i fap

Link to map

Lon Castell/Castle Lane
Aberaeron

Cyf / Ref : 084/17

25/09/17 - 29/09/1724 awr/hrs

Cynnal a chadw i'r system garthffosiaeth/maintenance to the sewer system

Peter Duffy Ltd ar ran Dwr Cymru/for Welsh Water

Linc i fap

Link to map

U1078, C1148, U1368
Ardal Ponterwyd a/and Cwmystwyth Area

Cyf / Ref : 070/17

26/10/17 - 27/10/1716:00 - 19:00I sicrhau diogelwch y cyhoedd mewn ardaloedd yn agos at, ond heb eu cynnwys yn y digwyddiad rali /
To ensure public safety in areas near to, but not included in, the rally event

Rali Cymru GB/Wales Rally GB 2017

Wales GB Rally 2016
www.walesrallygb.com
e-bost/e-mail: rallyoffice@walesrallygb.com
T:01753 765100

I'w gadarnhau/TBC = To Be Confirmed

* Bydd y ffordd arall trwodd wedi amlygu yn felyn pan ailagorir/The alternative route will be highlighted yellow on opening