Rydym yn ymgynghori ar gynlluniau arfaethedig Ysgol Ardal Gymunedol newydd 3-11 Dyffryn Aeron a’r posibilrwydd o leoli’r theatr ar y campws.

Ysgol Ardal Newydd Dyffryn Aeron a'r Posibilrwydd o Ad-leoli'r Theatr

I ddweud eich dweud ar y cynlluniau arfaethedig cwblhewch ffurflen Ysgol Ardal Gymunedol newydd Dyffryn Aeron a'r Theatr.

Ymgynghoriad Ysgol Ardal Newydd Dyffryn Aeron

Cyflwyniad Ysgol Ardal Newydd Dyffryn Aeron

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 21 Hydref 2022.