Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i'r gwasanaeth casglu gwastraff ac yn annog trigolion i ddweud eu dweud. Cwblhewch yr arolwg erbyn Dydd Gwener 22ain Rhagfyr 2017.

Mae'r ymgynghoriad wedi CAU.