Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal arolwg o’r arbrawf Bwyd a Diod a gyflwynwyd ar Bromenâd Aberystwyth yn ystod haf 2019. Croesewir adborth oddi wrth ddefnyddwyr y Promenâd, yn rhai lleol ac ymwelwyr, yn ogystal ag oddi wrth Fasnachwyr a gymerodd ran yn yr arbrawf neu sydd â diddordeb ynddo.

Dilynwch y ddolen i agor ac i lenwi’r arolwg fel y gallwn ystyried a gweithredu unrhyw newidiadau sydd eu hangen i wella’r profiad yn y blynyddoedd a ddaw.

Bydd yr arolwg yn cau ar ddydd Gwener, 24 Ionawr 2020.

Holiadur Adborth Masnachwyr

Holiadur Adborth o’r Cyhoedd