Grŵp o drigolion Ceredigion sydd wedi cytuno i roi eu barn am y gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor yw Panel Dinasyddion Ceredigion.

Rydym yn ymgynghori ag aelodau’r panel yn rheolaidd ar amrywiaeth o bynciau drwy arolygon y gellid eu cwblhau yn electronig neu ar bapur. Defnyddir yr atebion i ddylanwadu ar gynllunio gwasanaethau lleol a sut y cânt eu darparu. Yn dilyn pob arolwg, mae ymatebion holl aelodau'r panel yn cael eu dadansoddi ac mae adroddiadau llawn yn cael eu paratoi i’w hystyried gan Cabinet Cyngor Sir Ceredigion.

Os ydych chi'n byw yng Ngheredigion ac am leisio'ch barn ar wasanaethau, cynlluniau a chynigion lleol, llenwch y ffurflen aelodaeth canlynol:

Ffurflen Aelodaeth

Themâu

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi gofyn cwestiynau ynglŷn â nifer o'r gwahanol wasanaethau mae'n eu darparu. Dyma rai esiamplau o’r themâu sydd wedi eu cynnwys:

Gwasanaethau Cwsmeriaid, Cyfathrebu, Ailgylchu a Gwastraff, Addysg, Treth y Cyngor, Y Cynllun Gwella, Heolydd y Cyngor, Gwasanaethau Hamdden a Blaenoriaethau.

Cysylltu

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Banel Dinasyddion Ceredigion, cysylltwch ar 01545 574003 neu e-bostiwch diana.davies@ceredigion.gov.uk.