Grŵp o drigolion Ceredigion sydd wedi cytuno i roi eu barn am y gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor yw Panel Dinasyddion Ceredigion.

Rydym yn ymgynghori ag aelodau’r panel yn rheolaidd ar amrywiaeth o bynciau drwy arolygon y gellid eu cwblhau yn electronig neu ar bapur. Defnyddir yr atebion i ddylanwadu ar gynllunio gwasanaethau lleol a sut y cânt eu darparu. Yn dilyn pob arolwg, mae ymatebion holl aelodau'r panel yn cael eu dadansoddi ac mae adroddiadau llawn yn cael eu paratoi i’w hystyried gan Cabinet Cyngor Sir Ceredigion.

Themâu

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi gofyn cwestiynau ynglŷn â nifer o'r gwahanol wasanaethau mae'n eu darparu. Dyma rai esiamplau o’r themâu sydd wedi eu cynnwys:

Gwasanaethau Cwsmeriaid, Cyfathrebu, Ailgylchu a Gwastraff, Addysg, Treth y Cyngor, Y Cynllun Gwella, Heolydd y Cyngor, Gwasanaethau Hamdden a Blaenoriaethau.

Cysylltu

Os ydych chi'n byw yng Ngheredigion ac yr hoffech chi leisio'ch barn am wasanaethau lleol, cynlluniau a chynigion, cysylltwch â Michael Smith, e-bost: michael.smith2@ceredigion.gov.uk neu 01545 574101.