Gall Cyngor Sir Ceredigion gadarnhau bod ymarfer ymgynghori cyhoeddus wedi'i gwblhau o ran darpariaeth Cyfleusterau Cyhoeddus yng Ngheredigion yn y dyfodol ac o hyn mae Strategaeth Toiledau Drafft wedi cael ei pharatoi.

Bydd y Pwyllgor Craffu hwn yn cymeradwyo'r Strategaeth Ddrafft hon y mis nesaf ac wedyn i'r Cabinet O ganlyniad i'r Etholiadau Ewropeaidd diweddar mae hyn wedi gohirio'r broses adrodd a bydd y ddogfen Strategaeth Toiledau Ddrafft yn cael ei hadrodd i'r Pwyllgor Craffu ar 29 Mehefin 2019 a'r Cabinet ar 30 Gorffennaf 2019.
 
Gellir gofyn am gopi o'r Strategaeth Toiledau Drafft trwy gysylltu ag Andrew.ginn@ceredigion.gov.uk