Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012.

CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN GWNEUD CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO: HYSBYSIAD O DAN ERTHYGLAU 2C A 2D FEL Y’U HADDASWYD GAN ERTHYGL 2G


Asesiad o Ganlyniad Llifogydd Cynllun Amddiffyn Arfordir Ceredigion

Datganiad o Effaith ar Dreftadaeth Cynllun Amddiffyn Arfordir Ceredigion

Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad Cynllun Amddiffyn Arfordir Ceredigion

Datganiad Amgylcheddol Cynllun Amddiffyn Arfordir Ceredigion

Crynodeb Annhechnegol o Ddatganiad Amgylcheddol Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron

Atodiad A Lluniadau

Atodiadau B - H

Atodiadau I - O

Cais am Cynllunio

Os dymunwch wneud sylw neu os oes gennych farn yr hoffech ei rhannu ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn, anfonwch neges e-bost i’r cyfeiriad canlynol :

Technical.services@ceredigion.gov.uk.

Os yw’n well gennych, gallwch ysgrifennu i’r cyfeiriad canlynol:

Gwasanaethau Technegol
Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa
Ceredigion
SA46 0PA