Penodwyd SLR Group Limited (SLR) gan Gyngor Sir Ceredigion (CSC) i archwilio i’r opsiynau posib sydd ar gael i reoli gwastraff o fewn Ceredigion yn y dyfodol.

Hefyd fel rhan o’r Brîff mae angen i’r strategaeth derfynol fod yn fan cychwyn ar gyfer cynnal Arolwg Gwerth Gorau o Reoli Gwastraff.

Noder, mae’r polisi hwn/strategaeth hon yn cael ei adolygu ar hyn o bryd.