Ystyriwyd Strategaeth a Chynllun Gweithredu ULEV drafft gan Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus y Cyngor ar 27/07/2022 ac fe'i cymeradwywyd gan y Cabinet ar 06/09/2022.

Strategaeth a Chynllun Gweithredu ULEV Cyngor Sir Ceredigion