A heart with a babies faceAmcan: Galluogi pob plentyn i gael y dechrau gorau mewn bywyd.

Cefnogi parodrwydd rhieni drwy ymyrraeth gynnar, goresgyn anghydraddoldeb, a hybu dysgu cyfannol.