Datganiad Rhanbarth Etholiadol Cymru - Etholiad Senedd Ewrop 2019

Datganiad o’r Cyfansymiau Lleol Ceredigion - Etholiad Senedd Ewrop 2019

Pleidleisiau wedi’u dilysu – Etholiad Senedd Ewrop 2019


Dyddiadau pwysig ar gyfer cofrestri ac amserlen yr etholiad.

Datganiad o’r Pleidiau a Enwebwyd a Rhybudd o Etholiad

Hysbysiad ynghylch Penodi Asiantiaid Etholiad Cenedlaethol / Dirprwy Asiantiaid Etholiad i Gymru

Hysbysiad o Benodi Is‐Asiantiaid Etholiad - Liberal Democrats / Democratiad Rhyddfrydol

Hysbysiad o Benodi Is-Asiantiaid Etholiad - Plaid Cymru / The Party of Wales

Lleoliadau’r Gorsafoedd Pleidleisio

Hysbysiad Etholiad

Hysbysiad Etholiad Ar Gyfer Rhanbarth Etholiadol Cymru


Swyddog Canlyniadau

www.sir-benfro.gov.uk/etholiadau-senedd-ewrop