Mae Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn digwydd bob pedair blynedd. Roedd yr Etholiad i fod i ddigwydd yn 2020, fodd bynnag, oherwydd COVID-19, cafodd yr Etholiadau hyn eu gohirio tan 6 Mai 2021.

Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu Dyfed Powys

DATGANIAD O GANLYNIAD Y BLEIDLAIS


Datganiad o Gyfansymiau’r Ail Gyfrif yn lleol – Ardal Pleidleisio Ceredigion

Mae cyfanswm y pleidleisiau ail ddewis dilys a fwriwyd ar gyfer pob un o’r ymgeiswyr sy’n weddill yn ardal bleidleisio Ceredigion fel a ganlyn   Nifer y Pleidleisiau
BURNS, Jon Conservative Candidate – More Police, Safer Streets 867
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru – The Party of Wales 2,898

DATGANAD O GYFANSYMIAU’R AIL GYFRIF YN LLEOL

Datganiad o Gyfansymiau’r Cyfrif Cyntaf yn lleol – Ardal Pleidleisio Ceredigion

Mae cyfanswm y pleidleisiau dewis cyntaf dilys a fwriwyd ar gyfer pob un o’r ymgeiswyr yn ardal pleidleisio fel a ganlyn   Nifer y Pleidleisiau
BURNS, Jon Conservative Candidate – More Police, Safer Streets 6,021
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru – The Party of Wales 15,954
PRESTON, Tomos Glyn Welsh Liberal Democrats – Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol – Adfywio yw’r Flaenoriaeth 3,016
THOMPSON, Philippa Ann Labour and Co-operative Party / Llafur a’r Blaid Gydweithredol 4,060

DATGANIAD O GYFANSYMIAU’R CYFRIF CYNTAF YN LLEOL


Cynrychiolwyr etholedig yw Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu sy’n goruchwylio sut yr ymdrinnir â throsedd mewn ardal heddlu. Eu nod yw lleihau trosedd a sicrhau bod yr heddlu yn effeithiol.

Am wybodaeth bellach, cliciwch www.dewisfynghhth.org.uk

Ar gyfer Lleoliadau’r Gorsafoedd Pleidleisio yn yr Etholaethau eraill, ewch i wefannau’r Awdurdodau Lleol yn yr ardal: