Aelod Steve Davies
Grŵp Plaid Cymru
Ward Aberystwyth Penparcau (1)
Cyfeiriad 26 Heol Tynyfron, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3RP
Ffôn 01970 626087
Ffôn Symudol
Ebost steve.davies2@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests