Aelod Rhodri Evans
Grŵp Annibynnol
Ward Llangeitho
Cyfeiriad Llanio Fawr, Llanio Road, TREGARON, Ceredigion SY25 6PT
Ffôn 01974 298076
Ffôn Symudol 07870 604199
Ebost rhodri.evans2@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests