Aelod Ray Quant MBE
Grŵp Annibynnol
Ward Borth
Cyfeiriad Pinecroft, Llandre, Bow Street Ceredigion SY24 5BS
Ffôn 01970 820603
Ffôn Symudol
Ebost ray.quant@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Cynghorydd Councillor Ray Quant MBE 2017-18