Aelod Peter Davies MBE
Grŵp Annibynnol
Ward Capel Dewi
Cyfeiriad Hafan Hedd, Aberbanc, Penrhiwllan, Llandysul, Ceredigion SA44 5NP
Ffôn 01559 371281
Ffôn Symudol
Ebost

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests