Aelod Odwyn Davies
Grŵp Plaid Cymru
Ward Llangybi
Cyfeiriad Olmarch Fawr, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8NL
Ffôn 01570 493303
Ffôn Symudol
Ebost odwyn.davies@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests