Aelod Mark Strong
Grŵp Plaid Cymru
Ward Aberystwyth Gogledd
Cyfeiriad Tŷ Blodwen, Ffordd Bryn y Môr, Ceredigion SY23 2HX
Ffôn 01970 636578
Ffôn Symudol
Ebost mark.strong@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests