Aelod Mark Strong
Grŵp Plaid Cymru
Ward Aberystwyth Gogledd
Cyfeiriad Tŷ Blodwen, Ffordd Bryn y Môr, Ceredigion SY23 2HX
Ffôn 01970 636578
Ffôn Symudol
Ebost mark.strong@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol. Annual Report. 2018.2019 2018-19