Aelod Maldwyn Lewis
Grŵp Plaid Cymru
Ward Troedyraur
Cyfeiriad Llys Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH
Ffôn 01239 851005
Ffôn Symudol
Ebost maldwyn.lewis@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests