Aelod Lynford Thomas
Grŵp Plaid Cymru
Ward Llanfihangel Ystrad
Cyfeiriad Talfryn, Ystrad Aeron, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PG
Ffôn 01570 470102
Ffôn Symudol 07721414610
Ebost Lynford.Thomas@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests