Aelod Lynford Thomas
Grŵp Plaid Cymru
Ward Llanfihangel Ystrad
Cyfeiriad Talfryn, Ystrad Aeron, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7PG
Ffôn 01570 470102
Ffôn Symudol
Ebost

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests