Aelod Lyndon Lloyd MBE
Grŵp Plaid Cymru
Ward Beulah
Cyfeiriad Penglais, Beulah, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion SA38 9QE
Ffôn 01239 811092
Ffôn Symudol
Ebost

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol.Annual Report 2018.2019 2018-19