Aelod John Roberts
Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Ward Faenor
Cyfeiriad Erw'r Delyn, 9 Maeshendre, Waunfawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3PR
Ffôn 01970 617733
Ffôn Symudol
Ebost john.roberts@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests